Randers:

Nye akutboliger til psykisk syge

Af
Dan Jensen

Psykisk syge, der i en periode har akut brug for støtte, kan nu midlertidigt flytte ind i en fuldt møbleret lejlighed på to af de døgnbemandede bosteder i Randers Kommune. Boligerne er etableret som led i psykiatriplanen.
Randers Kommune etablerer boligerne i Gudenåcenteret og Paderuphus.
De tilbydes psykisk syge borgere, der bor i egen bolig og får akut behov for støtte – fx på grund af angst og selvmordstanker.
Et ophold i akutboligen koster 98 kroner per døgn som den enkelte borger selv skal betale. Opholdet vil højst kunne vare i 14 dage, hvorefter borgeren som udgangspunkt vender tilbage til egen bolig.
Akutboligen på Gudenåcenteret er for borgere, der er over 35 år, mens boligen på Paderuphus vil være målrettet de 18-35-årige. Boligen på Gudenåcenteret er klar til indflytning, mens boligen på Paderuphus er klar 15. juli.

Publiceret 28 June 2013 08:33