Region:

Flere i arbejde

Af
Dan Jensen

Flere kommer i arbejde i Region Midtjylland.
Det viser en statistik over antallet af arbejdsløse i perioden fra maj 2012 til maj 2013.
Kun i Aarhus og i Ringkøbing-Skjern er antallet af arbejdsløse steget.
De nye tal er baseret på ledighedstal fra Danmarks Statistik og overordnet set viser de, at der var 30.336 ledige i Midtjylland i maj 2013. Det svarer til en ledighed på 5 pct. af arbejdsstyrken.

Publiceret 28 June 2013 08:09