Stadig behov for flere plejeboliger til demente i Lejre Kommune

P.v.a. Socialdemokraterne i Lejre, Leif V. Nielsen, Medlem af KB, Nr. 2 på liste A Socialdemokraterne i Lejre vil skaffe flere plejeboliger til de demente borgere i Lejre Kommune. Flere ældre med høj levealder giver udfordringer, for det betyder et stigende antal borgere med demens. Det er almindelig kendt - også i Lejre Kommune. I budget 2013 blev der afsat 1,2 mio. kr. til flere personaleressourcer. Det betød, at der på Bøgebakken kunne omlægges 10 plejeboliger til en særlig skærmet enhed for demente, men det er ikke nok. Når ca. 70 procent af beboerne på de 3 ældrecentre lider af demens i et eller andet omfang, betyder det et støt og voksende pres på kommunens plejeboliger, der er indrettet til demente. Der er simpelthen ikke demensboliger nok ud af det samlede antal plejeboliger.. Ved uændret normering betyder det et voksende arbejdspres hos medarbejderne, og det kan aflede bekymringer og frustrationer hos beboere og pårørende. Årets dialogmøde mellem Social, Sundhed- og Ældende og de 3 bruger-pårørende råd, er nu gennemført. Budskabet var helt klart fra beboere, pårørende og medarbejdere, at der er behov for tilførsel af flere ressourcer til de 3 ældrecentre. Socialdemokraterne i Lejre vil skaffe flere demensboliger ved at omlægge almindelige plejeboliger til demensboliger. Det betyder, at der bliver tilført flere personaleressourcer i den daglige drift, da der er en højere personalenormering i demenshusene, der også omfatter egen nattevagt. Det samlede behov for plejeboliger er dækket af de nuværende 154 boliger, men udfordringen er det stigende behov for flere demensboliger. Vi vil i de kommende forhandlinger vedrørende budget 2014 forsøge at skaffe flertal for, at der bliver afsat midler til flere personaleressourcer, og at der løbende skabes mulighed for uddannelse og efteruddannelse af personalet i demenshusene, da dette arbejde kræver særlige kompetencer hos medarbejderne. Socialdemokraterne i Lejre vil nøje følge behovet for flere plejeboliger og demensboliger, ligesom der er brug for at vurdere behovet for antallet af midlertidige boliger/gæsteboliger, samt deres indretning og placering i forhold til de 3 ældrecentre. Alle borgere har krav på en tryg og værdig afslutning efter et langt liv, uanset hvor de bor. Det gælder også de demente.

Publiceret 28 June 2013 12:15