Start vindmøllelaug op nu!

Den foreløbige VVM udmelding viser heldigvis, som Enhedslisten hele tiden har formodet, at de nye møller på ydermolen kun vil afføde meget beskeden gene for Køge bys borgere og minimalet i forhold til den gevinst vi alle får.
Hvem kan reelt forestille sig lyden fra en moderne opvaskemaskine der står 300 meter fra dig, eller lavfrekvent støj svarende 10% af et normalt oliefyr ? det er jo de størrelsesordener vi taler om.
Forhåbentligt vil den lødige VVM undersøgelse stoppe hetzen imod det fine projekt og lad os derfor i stedet kigge fremad og forberede møllerne, der er ingen grund til at afvente yderligere før arbejdet med oprettelse af et vindmøllelaug starter – det folkelige engagement i mølleprojektet er afgørende for projektets succes og for Enhedslisten.
Jo flere af møllerne der kommer på andele til den lokale befolkning jo bedre – vi ser helst alle.

Publiceret 28 June 2013 13:00