Jagten på urtidens skatte

Museum Sønderjylland, Naturhistorie og Palæontologi starter projektet “Fossil Hunters” i denne uge, med to daglige guidede ture pr. dag i Gram Lergrav

I denne uge - frem til den 5. juli, er der gratis guidet fossiljagt i Gram Lergrav. Formiddag kl. 10.00 - 12.00 og Eftermiddag kl. 13.00 - 15.00
Museumsformidler Martin Abrahamsson vil instruere i, hvordan man graver efter de 10 millioner år gamle fossiler i lergraven og være sammen med gæsterne i to timer, mens der graves i det gamle ler.
Haderslev Kommunes nye Landdistriktspulje har støttet projektet, så det var muligt at få fremstillet en intro-film på dansk, tysk, hollandsk og engelsk, så museets gæster kan få en god instruktion i, hvordan man finder fossiler i lergraven - også når museumsformidleren ikke viser rundt.
Desuden er der installeret en computer, hvor det er muligt for museets gæster, at tage billeder af deres fund, for derefter at få dem printet ud som et individuelt diplom.
Derved håber museet at besøget på museet og især fossiljagten i lergraven får større værdi for den enkelte gæst.
Ved printning af diplomet indsamles der samtidig e-mails fra brugeren, således at det bliver muligt at sende direkte besked, hvis vedkommende har fundet noget ganske specielt.

Stor værdi for museet

Museets gæster bidrager med mange værdifulde fund fra det 10 millioner år gamle ler i Gram Lergrav. Det hænder af og til at en gæst finder noget ganske usædvanligt, som kan være med til at kaste lys over det liv, der fandtes i havet over det meste af Sønderjylland for så længe siden.
I de fleste tilfælde indlemmes dette i museets samling, dog ikke uden at finderen er blevet behørigt belønnet.
Skulle det vise sig at fundet er så specielt, at det skal prøves som Danekræ, vil det blive indsendt. Finderen indkasserer den præmie, der udbetales, hvis fundet anerkendes som Danekræ.
Almindelige fund kan tages med hjem som souvenir
I langt de fleste tilfælde er de fossiler, museets gæster finder i Gram Lergrav, ofte meget almindelige ting. For eksempel snegle- og muslingeskaller eller søpindsvin og hajtænder. Disse ting må man gerne tage med hjem.
Men alle gøres opmærksom på, inden man går i lergraven, at alt knoglemateriale skal afleveres til museet. Det er en af de betingelser, der følger med, for at få lov til at grave.
Men ved at aflevere sådanne ting bidrager man altså til den fælles viden, om livet for længe siden. Samtidig med kan man være heldig at indkassere en kontant sum, hvis der er blevet fundet Danekræ.

Publiceret 01 July 2013 14:45