Stevns Klint. (Arkivfoto).

Stevns Klint. (Arkivfoto).

Stevns Klint skal bedømmes i år

VERDENSARV: Der tages nu et nyt skridt på vejen mod Stevns Klints mulige optagelse på UNESCOs liste over verdensarv i 2014.
IUCN, som står for den faglige bedømmelse af ansøgningen, har meddelt, at de vil komme på besøg til efteråret med henblik på at bedømme klinten i år.
For at sikre en vellykket proces omkring bedømmelsen har kommunalbestyrelsen besluttet at nedsætte en task force på to-tre personer, og at der ansættes en projektmedarbejder, der bl.a. skal være med til at sikre, at rammerne er på plads for et godt besøg.
- Både før og efter besøget kan vi forvente nogle spørgsmål fra IUCN til forhold i ansøgningen om at få Stevns Klint optaget på verdensarvslisten, og der skal laves et program for besøget, der skal give IUCN god mulighed for at bedømme klinten. Så der ligger nogle opgaver foran os, som vi nu skal i gang med, fortæller borgmester i Stevns kommune, Poul Arne Nielsen, der glæder sig over de gode nyheder fra IUCN.
På aftenens møde besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig, at der skal oprettes en forening, der får ansvaret for at virkeliggøre vision og mål om at beskytte, formidle og udvikle Stevns Klint.
- Foreningen vil få til opgave at udvikle tiltag og koordinere opgaver omkring Stevns Klint som verdensarv. Vi har valgt at kalde foreningen for Udviklingsgruppen Stevns Klint, der vil bestå af en bestyrelse, et sekretariat med en direktør og en medarbejder og en række referencegrupper, der skal sikre kommunikationen med lokale lodsejere, fagrepræsentanter m.fl., fortæller Poul Arne Nielsen. Han tilføjer, at foreningens bestyrelse vil blive sammensat af repræsentanter fra Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Turistforeningen.
Udviklingsgruppen Stevns Klints kommende arbejde skal dækkes af en anlægsbevilling på 3 mio. kr. Pengene tages fra et rådighedsbeløb, der er afsat til formålet.
pm

Publiceret 01 July 2013 08:15