Anders D. Fajstrup er spidskandidat for Det Radikale Venstre i Fredericia.

Anders D. Fajstrup er spidskandidat for Det Radikale Venstre i Fredericia.

Læserbrev:

Er borgerne vigtige for byrådet?

Af
Af Anders D. Fajstrup Spidskand. Radikale Venstre

LÆSERBREV: Jeg blev chokeret over at læse om byrådets intentioner med I. P. Schmidtgården og ældreaktiviteterne.
Mod brugeres, pårørendes og interessegruppers anbefaling flyttes aktiviteterne til uegnede og slidte lokaler samtidig med, at man sælger kommunale ejendomme uden udbud.
Er det god borgerlig og socialdemokratisk politik?
Der er problemer med denne beslutningsproces: Demokratisk er det uansvarligt ikke at involvere borgerne, og økonomisk er det uansvarligt at sælge uden udbud (at det i kommunen betragtes som lovligt undrer mig).
Hvorfor måtte borgerne ikke blive involveret i beslutningsprocessen?
Som demokratisk valgt må man acceptere, at beslutninger bare tager ekstra tid pga. høringer og lignende, så man opnår den bedste løsning for byens borgere. Uanset hvor mange stemmer man har fået, så er der ingen byrådsmedlemmer, der kan tale for alle i byen.
Det skræmmer mig lidt, at man i byrådet føler sig kaldet til at tage så vidtrækkende beslutninger uden at konsultere sine arbejdsgivere, vælgerne, når en så relativt lille sag som parkometrene blev til et politisk stormvejr. Husk at de ældre stemmer, dels har de pårørende, der stemmer!
Det er i mine øjne uansvarligt at forære en aktør hele butikken, uden at undersøge om andre kunne gøre det bedre eller billigere.Byrødderne er ved beslutningen oplyst om de fremtidige huslejer på I. P. Scmidtgården, så de øgede udgifter til boligstøtte og §100-midler kan tages med i de fremtidige kommunebudgetter. Jeg forventer at disse udgifter stiger en del, da renoverede ældreboliger som regel koster 1000-1200 kr/kvadrameter om året, hvilket svarer til at en bolig på 75 kvm får en husleje på 6300-7500. Desuden er en bolig til den husleje i virkeligheden ikke mere end 55-60 kvm, da der som regel er ret store fællesarealer, som regnes med i boligarealet.
Økonomisk ville det være mere ansvarligt at opføre helt nye ældre-/plejeboliger på en tom grund, og så sælge I. P. Schmidtgården i åben budrunde. På den måde ville man få et byggeri, som egner sig til det man ville anvende det til fra start. Pengene fra salget kan så dække en del af de lån kommunen har, så de fremtidige driftsudgifter blev mindre.

Publiceret 01 July 2013 10:00