Region:

Fælleskommunal hotline giver hjælp til selvhjælp

Af
Bent Larsen

Nu kan samtlige borgere i Region Midtjylland få hjælp til at hjælpe sig selv med digi-tal selvbetjening. Et pilotprojekt startet af syv østjyske kommuner udvides nu til at omfatte hele regionen.
19 midtjyske kommuner tilbyder således nu, på tværs af kommunegrænser, telefonisk hjælp til digital selvbetjening udenfor Borgerservice normale åbningstider. Hotlinen med telefonnummer 70 20 00 00 kan kontaktes søndag til torsdag fra 18.30-22.00.
Den fælles hotline tilbyder hjælp, til at bruge de digitale løsninger og kommunernes hjemme-sider. Samtidig er formålet med Hotlinen også at give en hjælp, der sikrer at borgeren klædes på til at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger næste gang de skal i kontakt med kommunen. Hotlinen tilbyder derfor ikke konkret sagsbehandling, men hjælp til selvhjælp.

Publiceret 01 July 2013 10:12