Sund økonomi i Køge Kommune

Det kunne man læse om i både Dagbladet og ugeaviser i den forgangne uge.
Og det er sikkert ganske vist, at kommunekassen efterhånden er velpolstret, men resultatet er ikke i overensstemmelse med det, der kan læses i artiklernes efterfølgende tekst, hvor det påstås, at det  betyder, at serviceniveauet derfor ikke vil blive ændret.
Sandheden er nemlig, at serviceniveauet bliver anderledes og ringere i fremtiden - ikke på den sædvanlige måde via udmeldte besparelser, men mere sofistikeret ved ikke at fremskrive institutionernes budgetter, så de følger den almindelige prisudvikling.
Selvom det er valgår, må det vidst alligevel siges at være en besparelse! Denne besparelse er i øvrigt kun en del af den kommende serviceforringelse. Begrebet effektivisering vil også blive flittigt brugt i forhold til vedligeholdelse af bygninger m.v.. Her vil den enkelte daginstitution sammen med de øvrige kommunale bygninger blive udsat for en vedligeholdelse, der ikke tager højde for det vedligeholdelsesefterslæb som konsulentfirmaet Cowi allerede i 2008 konstaterede var virkeligheden i kommunerne.
Frie Børnehaver Køge håber, at den helgardering, som Marie Stærke nævner i artiklerne, at partierne stadig kan ”vælge at bringe konkrete forslag ind i vores politiske drøftelser efter sommerferien” betyder at politikerne vil kigge en ekstra gang på disse forhold.
Frie Børnehaver Køge vil samtidig igen nævne, at regeringen har afsat midler til kvalitetsløft i daginstitutionerne (5,1 mill. Kr. for Køges vedkommende), som ikke er blevet brugt til formålet, og at regeringens Task Force om Fremtidens Dagtilbud netop i ”FREMTIDENS DAGTILBUD – pejlemærker fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud” pointerer, at det er sund og langsigtet økonomi at investere i børns tidlige opvækst.
Frie Børnehaver Køge kan nævne flere områder, hvor investeringer kan gøre en forskel i børns hverdagsvilkår i daginstitutionerne, og vi stiller os gerne til rådighed med hensyn til at udveksle og udvikle disse synspunkter.
Tom Andersen
Frie Børnehaver Køge

Publiceret 01 July 2013 09:30