Spejdere, idræts-, gymnastik-, soldaterforeninger, folkedansere, marineforening, hjemmeværnsforening, Danmarks Samfundets og mange andre foreningsfaner deltager.

Spejdere, idræts-, gymnastik-, soldaterforeninger, folkedansere, marineforening, hjemmeværnsforening, Danmarks Samfundets og mange andre foreningsfaner deltager.

Foreningsfanerne ønsker Køge by til lykke

BYJUBILÆUM: Mere end 20 lokale foreningsfaner marcherer i samlet trop til Torvet i Køge på torsdag den 4. juli, som er dagen, hvor Køge by fylder 725 år som købstad.
Kommunens foreninger vil med denne gestus ønske Køge by til lykke med jubilæet.
Fanerne danner en faneborg, mens borgmesteren kl. 16.00 holder sin jubilæumstale, som er optakten til det store gratis lagkagebord på Torvet.
Det er Danmarks Samfundet i Køge og Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, der i samarbejde er arrangør af faneparaden.
Med tambourmusik i spidsen starter optoget fra området ved Køge Kirke kl. ca. 15.30.
Med hver fane følger en fanebærer og en fanevagt, og de mange faner føres under ledelse af hjemmeværnsforeningens repræsentant, Kurt Søndergaard, ind ad Nørregade – over Torvet - ud ad Brogade – tilbage til Torvet – Torvet  rundt og ind på pladsen, hvor borgmester Marie Stærke skal holde sin tale ved statuen af Frederik d. VII.
Danmarks Samfundets formand i Køge, Uffe Lundgaard, har sammen med Hjemmeværnsforeningen taget kontakt til de mange foreninger, m.fl., i lokalområdet, hvoraf hovedparten et eller andet tidspunkt har fået foræret en fane af Danmarks Samfundet.
Foreløbig er der tilmeldt en eller flere faner fra følgende foreninger:
Danmarks Samfundet - Køge og Omegn
Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn
Garderforeningen for Køge og Omegn
De Blå Baretter
KFUM-spejderne i Borup
Køge Vandreforening
Sædder Idrætsforening
Gørslev Idrætsforening
Herfølge Gymnastikforening
Idrætsforeningen Frem
Køge Mandskor
Politihjemmeværnet i Køge
Hjemmeværnskompagni Kommando Køge
Marinehjemmeværnsflotille 368 Køge
Forsvarsbrødrene i Køge
Køge Marineforening
32. Bataillons Musikkorps
I spidsen for hele faneoptoget går en lille tambourkommando – hentet fra det historiske musikkorps ”32. Bataillons Musikkorps”, som holder til på Mosede Fort.
Musikkorpset har også en fane, som en fanebærer og en fanevagt benytter lejligheden til at ”lufte”.
Efter borgmesterens tale på Torvet marcherer bliver fanerne – med musik – ført tilbage til udgangspunktet, hvor Uffe Lundgaard takker foreningerne for fremmet og fanerne på kommando fra Kurt Søndergaard - rulles sammen alt imens tambourkommandoet leverer en trommehvirvel.
Er der flere foreninger i kommunen, som gerne vil med, men som ikke har nået at tilmelde sig til arrangementet, kan de blot ringe til Uffe Lundgaard på tlf. 5665 5648 eller blot møde op ved Køge kirke på dagen kl. 15.15.
Her vil lederen af fanemarchen, Kurt Søndergaard, så tage sig dem og sørge for at de kommer med i optaget.
pm

32. Bataillons Musikkorps gik også foran fanerne ved Danmarks Samfundets fejring af Valdemardags i Køge.

32. Bataillons Musikkorps gik også foran fanerne ved Danmarks Samfundets fejring af Valdemardags i Køge.

Publiceret 03 July 2013 10:30