Store mængder regn har de seneste år skabt oversvømmelser rundt omkring i kommunen. I Aabenraa er det især havnearealet, samt Dyrskuespladsen og Kongehøjskolen, afdeling Brundlund, som har været udsat.

Store mængder regn har de seneste år skabt oversvømmelser rundt omkring i kommunen. I Aabenraa er det især havnearealet, samt Dyrskuespladsen og Kongehøjskolen, afdeling Brundlund, som har været udsat.

Klimatilpasningsplan på trapperne

Aabenraa Kommune offentliggør nu kort over, hvor man kan forvente oversvømmelse, hvilke værdier, der kan gå tabt, og hvor der er risiko for, at oversvømmelser kan gøre skade

Af
Mette Henriksen

Indenfor de sidste par år, har Danmark været ramt af en række usædvanligt store regnhændelser med store oversvømmelser til følge. Det har forårsaget betydelig skade på en lang række boligområder, boliger og vejnet. Landets kommuner skal derfor senest med udgangen af 2013, have udarbejdet en klimatilpasningsplan, der indeholder en kortlægning af risiko for oversvømmelser og skaber overblik over og prioriterer indsatsen.
Aabenraa Kommune offentliggør nu kort over, hvor man kan forvente oversvømmelse, hvilke værdier, der kan gå tabt, og hvor der er risiko for, at oversvømmelser kan gøre skade. Kortene danner grundlag for, hvor der senere skal gøres en indsats for at forhindre skade ved en eventuel oversvømmelse.
Kortene er i høring og kan ses på http://www.aabenraa.dk/borger/natur+-+milj%c3%b8/natur/klimatilpasning. I høringsperioden til og med 14. august 2013 kan man indberette bemærkninger til kortene: Hvis man f.eks. har kendskab til steder, hvor der har været oversvømmelse, eller værdier, som man synes bør beskyttes.
Senere på året kommer en ny høring vedrørende indsatser og tiltag.

Nedbørsmønsret i forandring

Ændrede klimatiske forhold betyder, at nedbørsmønstret fremover ændrer sig, blandet andet med mere voldsomme regnhændelser, der optræder med større hyppighed. Der er af flere forskellige aktører, blevet beregnet forskellige klimascenarier for, hvordan ændringerne forventes at blive. Generelt forudses det, at den samlede årlige nedbørsmængde vil stige, og at nedbørsmønstret samtidig vil ændre sig. Somrene vil blive tørrer og vintrene vådere. I sommermånederne vil en del af nedbøren falde som meget kraftige skybrud med store vandmængder til følge.

Klimatilpasningsplanen udarbejdes på baggrund af
- Kortlægning af mulige oversvømmelser fra skybrud på terræn og langs vandløb, ved stormflod fra havet og en beregning af sandsynligheden for at oversvømmelser sker
- En værdikortlægning af hele kommunens på grundlag af en vurdering af materielle, naturmæssige og kulturelle værdier i kommunens forskellige geografiske områder og værditab i forbindelse med oversvømmelser

Publiceret 03 July 2013 11:00