I løbet af de sidste 13 år er det er blevet 122 % dyrere at få sit barn passet i en SFO i Kolding Kommune (kilde: De Kommunale Nøgletal).

I løbet af de sidste 13 år er det er blevet 122 % dyrere at få sit barn passet i en SFO i Kolding Kommune (kilde: De Kommunale Nøgletal).

Koldings SFO’er er blandt de dyreste i landet

I år 2000 kostede det 906 kroner om måneden at få passet sit barn i en SFO i Kolding Kommune. I dag er det beløb steget til 2019 kroner og smertegrænsen er, ifølge flere SFO-ledere, ved at være nået

Af
Anne Lind

Anne Andersen

Det er dyrt at få passet sit barn i en SFO. I Kolding Kommune er det meget dyrt.
Nye tal fra Indenrigsministeriet viser, at det i år 2013 koster 2019 kroner om måneden at få et barn på 6-9 år passet i en SFO. Det tal er det tredjehøjeste i landet og de sidste 13 år har det kun været stigende.
Stina Lønn er leder af Bakkeskolens SFO og hun oplever de direkte konsekvenser af den dyre forældrebetaling.
"Der er flere forskellige grunde til, at jeg ikke synes, at det er okay at der er sket sådan en voldsom prisstigning. For det første risikerer man, at der er nogle forældre som ikke har råd til at have deres børn i en SFO. Det kan være tilfælde, hvor forældrene bliver arbejdsløse, eller det kan være forældre med anden etnisk baggrund som ikke har råd. Det betyder, at de børn måske kommer til at være ensomme, da deres kammerater går her, eller i nogle tilfælde, at de bliver understimuleret", mener Stina Lønn og fortsætter.
"Det er da en rigtig uheldig placering at vi er den tredjedyreste kommune i landet. Her på Bakkeskolen er vi så måske bare heldige, at vi ligger i et område, hvor mange forældre har råd til at betale prisen".

Intet loft

Priserne kan stige i SFO'erne, fordi der ikke er loft over, hvor stor en del af prisen forældrene selv skal betale. Et sådant loft findes blandt andet i børnehaverne.
Lederen på Aalykkeskolens SFO er betænkelig ved udviklingen og frygter, ligesom sin kollega på Bakkeskolen, at nogle forældre og deres børn kan blive tvunget til at melde sig ud af fællesskabet.
"Det bekymrer mig da, hvis der er nogle forældre der vælger os fra, fordi man ikke har så mange penge", siger SFO-leder Iver Straarup og pointerer, at der i deres institution er sådanne eksempler.

Trekantområdet

De sidste 13 år er det altså bare blevet dyrere og dyrere at få sit barn passet i en af kommunens 27 SFO'er. Prisstigningen har forældre over hele landet måtte forholde sig til, men til sammenligning har man i resten af trekantsområdet oplevet et noget mindre prishop. I Vejle er der over de sidste 13 år sket en prisstigning på 86 % mens tallet i Vejen lyder på 46 % og i Fredericia på 93 %.

"Det bekymrer mig da, hvis der er nogle forældre der vælger os fra, fordi man ikke har så mange penge"
Iver Straarup, Leder Aalykkeskolens SFO
Tal
Tallet fra år 2000-2006 er et skøn som Indenrigsministeriets har lavet, da de tal stammer fra før kommunalreformen.
For at finde frem til det mest korrekte tal fra år 2000 har vi taget et gennemsmit af de fire forhenværende kommuner som i dag udgør Kolding Kommune. (Kolding, Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup).
Det gennemsnit giver en forældrebetaling på gennemsnitlig 906 kroner om måneden i år 2000 - og dermed en stigning til år 2013 på 122 %.
Tallene er regnet ud på årsbasis, men da der er betalingsfri i juli måned, så betaler man i Kolding Kommune 2203 kroner om måneden i 11 måneder.

Publiceret 03 July 2013 07:00