Jørn Dohrmann (DF)

Jørn Dohrmann (DF)

Lange udsigter til lavere takster

I byrådet er der bred enighed om, at det er meget dyrt at have sit barn i SFO. Alligevel er der ikke afsat en krone på næste års budget til nedsættelse af SFO takster

Af
Anne Lind

Anne Andersen

Det er Kolding Byråd der fastsætter den månedlige forældrebetaling for SFO'en. Og da der ikke er noget loft på hvor stor en procentdel der skal være forældrebetaling, så er beløbet bare steget og steget igennem de sidste 13 år. Så meget, at selv politikerne godt kan se, at grænsen er nået.
"Det er fuldstændigt urimeligt, at det koster så meget for at få sit barn passet i få timer om dagen, og jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre vælger at melde deres barn ud", siger formanden for Børneudvalget Jørn Dohrmann (DF) og fortsætter.
"Hvis man har to børn og ikke lige har en direktørstilling, så er det jo en kæmpe udgift".
Også Jørn Pedersen (V) medgiver, at de mere end 2000 kroner om måneden er for meget, og at det kan have uheldige konsekvenser.
"Vi har for mange forældre der fravælger SFO'en og det er jo med den risiko, at børnene render og laver ting de ikke skal eller at de ikke bliver socialt integreret".
Næstformanden for Uddannelsesudvalget, Christian Haugk (S) er enig med sine kollegaer i byrådet; der skal gøres noget ved de høje takster.
"Det er jo et udtryk for en politisk prioritering, når prisen i dag er så høj, men jeg er enig i, at det ikke er godt nok, og det er da helt sikkert et område vi skal have kigget på".

Få midler afsat

Men selvom der er både forståelse og sympati at spore hos politikerne, så kommer det ikke rigtig til udtryk, når man kigger på økonomien. I budgetforliget for 2013-2016 fremgår det, at politikerne i 2013 og 2014 har afsat 0 kroner til nedsættelse af SFO takster. Først i 2015 og i 2016 er der afsat penge - nemlig én million om året.
"Det kræver rigtig mange penge at sætte taksten ned igen, og vi er stadig under økonomisk pres. En million om året er jo en million mere end 0 kroner", lyder det fra Borgmesteren.
"Hvis vi fortsat ønsker at være en bosætningskommune, så er det et af de områder vi er nødt til at kigge på. En million kroner om året det batter ingenting, men vi må kigge på, hvad det er for et tilbud vi har", mener Christian Haugk.
Hos Dansk Folkeparti ønsker man, at tage skridtet videre og lovgive på området.
"Jeg kunne godt ønske mig, at der var et loft. Men nu er det her et område hvor man kunne skrue på brugerbetalingen, og det skal jeg så sandelig også love for, at man har gjort. Det er et område vi skal have kigget på. Et budget er både at give og at tage, men vi vil arbejde for at få prisen ned, slutter Jørn Dohrmann".

Jørn Pedersen (V)

Jørn Pedersen (V)

Christian Haugk (S)

Christian Haugk (S)

null

Publiceret 03 July 2013 07:00