Folkeskoeln for vores børn

Inklusionen i skolerne er en af de næste udfordringer folkeskolen skal igennem. Børn med specielle behov som tidligere har gået i en specialklasse, hvor personalet havde erfaring og kvalifikationer, der sikrede en målrettet specialpædagogisk undervisning, tilrettelagt efter det enkelte barn, skal nu kunne fungere uden for disse rammer. Der ligger mange gode tanker og holdninger forud for dette. Udfordringen her mener jeg bliver implementeringsfasen. Det er ikke nok med gode hensigter og flotte ord. Der skal både konkret viden til i form af efteruddannelse til lærerne i folkeskolen, som nu skal løfte denne opgave, samt være muligt at få ekspertise fra andre områder. Der kan ikke være uenighed om at der skal støttes op omkring det fagligt og professionelt, fra alle implicerede parter. Fra lærerne og socialrådgivere til pædagoger, fra forældre til politikere skal samarbejdet fungere. Det kræver et velfungerende samarbejde på tværs af forskellige afdelinger. Flere af disse områder er udsat for stort pres. Områderne lider af manglende struktur, mange sygemeldinger og forøget travlhed i stadigt stigende grad samt hyppige udskiftninger af personale. Det vil få indvirkning på resultatet. Man lagde grundstenene med Haderslev Reformen. Lad os få evalueret den inden vi går i gang med inklusion og skolereform. Vi skal have rettet op de steder hvor det kræves, for at sikre en implementering der tilgodeser alle.


Publiceret 03 July 2013 14:52