Der graves ud til flere parkeringspladser på Hvidovre Hospital. (Foto: Thomas Wittrup).

Der graves ud til flere parkeringspladser på Hvidovre Hospital. (Foto: Thomas Wittrup).

Hospitalet:

Nu med flere pladser

Af
ark

vidovre Hospital kan glæde sig over, at personale, patienter og pårørende fremover får bedre muligheder for at parkere ved sygehuset. Grusparkeringspladsen ved pavillon 5 og 6 bliver udvidet og forbedret.  
Den velbesøgte - og tidsubegrænsede - grusparkeringsplads i hospitalets vestlige ende bliver udvidet med omtrent 100 nye parkeringspladser, som kan aflaste både den eksisterende grusparkeringsplads og hospitalets parkeringskælder.  
Entreprenører afgraver i øjeblikket de øverste muldjordslag, så arealet bliver klar til udlægning af grus. Derefter vil der bliver opsat belysning og fodhegn samt etableret afvanding. Arbejdet vil efter planen være afsluttet i slutningen af juli.
Den eksisterende grusparkering får desuden en overhaling i form af udfyldning af huller og udjævning af arealet. Det betyder en kortvarig lukning af parkeringspladsen, som man vil forsøge at begrænse til en lørdag, hvor brugen af parkeringspladsen er mindst.

Publiceret 03 July 2013 11:00