Kære politikere i Køge Kommune

Regeringen har set behovet for bedre normeringer på dagtilbudsområdet og har med finanslovaftalen i 2012 givet dagtilbudsområdet et varigt løft på 500 millioner kroner. I Køge svarer det til 5,1 million kroner - penge er endnu ikke udmøntet, på trods af at kommunen bryster sig af at have en flot økonomi.
Køge Kommune har en målsætning om, at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse – et flot mål og et mål vi meget gerne vil være med til at opfylde.
Forudsætningen for at de unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse er, at de besidder de nødvendige kvalifikationer. Forudsætningen for at de unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse er, at de besidder de nødvendige kvalifikationer. Gennem en tidlig indsats i vuggestue og børnehave udvikles og stimuleres de unges færdigheder og kompetencer
Vi tror på at målsætningen kan opfyldes, men ikke som normeringerne i daginstitutionerne ser ud i dag. Vi tror på at børnene vil opleve at blive mere helstøbte, hvis vuggestuebørnene igen starter i børnehave når de er tre år i stedet for de nuværende 2 år og 10 mdr.
Det lyder måske ikke af meget, men to måneder ekstra i vuggestuen kan udvikle et barn rigtig meget og gøre barnet klar til at indgå i en gruppe med mange børn. Udviklingen sker så hurtigt og på to måneder udvikles selvhjulpenheden, de sociale kompetencer, renligheden og sprogudviklingen helt enormt. Desuden mister vi vigtig læring, da børn spejler andre børn og lærer af dem, men hvis der ikke er nogle store børn at lære af, hvad så?
Køge kommune har som sagt orden i økonomien, så hvis vi ikke bare skal slukke ildebrande på gulvet, så brug pengene på bedre normering, så vi kan nå målsætningen på de 95%.
Charlotte Hovmøller, Søs Pedersen, Helen Albinussen og Ann-Mari Rossing.

Publiceret 03 July 2013 14:00