Styrvolt var oprindeligt ejet af Vejle Amt men overgik til Vejle Kommune i forbindelse med kommunalreformen. Foto: Jørgen Flindt

Styrvolt var oprindeligt ejet af Vejle Amt men overgik til Vejle Kommune i forbindelse med kommunalreformen. Foto: Jørgen Flindt

Så meget koster det at have Styrvolt liggende i Sønderåen

Den nye seværdighed i Vejle har delt vand-ene. Nogle mener, at projektet er for dyrt og for dumt. Andre jubler

Af
Peter Friis Autzen

Ikke alle er lige glade for det gode skib Styrvolt og hendes placering i Sønderåen mellem Lido Biografen og Dokken, hvor Siemens holder til. Skibet er placeret der for at bidrage til bylivet i Vejle centrum og for at markere, at området i gammel tid var en driftig erhvervshavn.
Lokalavisen Budstikken har modtaget flere læserbreve og henvendelser med kritiske kommentarer til selve projektet og den kommunale økonomi, der ligger bag. Flere af spørgsmålene går på, hvor meget projektet koster.
Projektleder Jørgen Dideriksen Lindberg fortæller, at det samlede projekt beløber sig til næsten 700.000 kroner.
Åen skulle graves ud og gøres dybere, inden Styrvolt blev placeret der. Det kostede cirka 330.000 kroner.
Der er blandt andet konstrueret en ny bådebro på stedet, ligesom skiltning og elektricitet er etableret. Dét kostede omkring 275.000 kroner.
Dertil kommer transport og konsulenthjælp.
I alt er udgiften på 683.000 kroner eksklusiv moms for at få det over 30 tons tunge skib af typen galease placeret i det gamle havneområde, som i dag er en å, omkranset af lave broer. Skibet ligger fast og kan ikke sejle, men bruges til kulturelle arrangementer, bryllupper og lignende.

Vedligehold

Styrvolt skal fremover vedligeholdes via kommunale beskæftigelsesprojekter.
Folk med forstand på træskibes vedligehold har overfor Vejle Amts Folkeblad slået fast, at træskibe udtørrer og rådner meget hurtigere i ferskvand end i saltvand. Derfor vil placeringen i Sønderåen medføre betydelige vedligeholdelses-udfordringer. Og udgifter.
Men dét bekymrer ikke Jørgen Dideriksen Lindberg.
“Eksperterne er ikke enige på det felt. Og man ved for eksempel, at der ikke er pæleorm i ferskvand. Så dét problem slipper Styrvolt i hvert fald for ved at ligge, hvor den nu ligger,” siger han.
Vedligeholdelsen skal udføres af jobsøgende i aktivering og er i den forstand gratis for kommunen. Og det bliver ikke nødvendigt med indkøb af faglig ekspertise.
“Holdlederen er tømrer, så han ved godt, hvordan et træskib vedligeholdes. Der skal slibes og lakeres. Så ud over nogle tusinde kroner til materialer forventer vi ikke at have udgifter til vedligehold,” siger Jørgen Dideriksen Lindberg.

To-års-effekten

Fungerende formand for Vejles tekniske udvalg, John Refsgaard (S), er helt uenig med de, der kritiserer Styrvolt-projektet.
“Jeg synes, at det er et fantastisk projekt, som er alle pengene værd. Interessen for at holde events, arrangementer og ude-servering på og ved skibet er stor. Og oplevelsen er god,” siger han og tilføjer.
“Jeg tror, at kritikerne er udtryk for det, vi kalder to-års-effekten. Altså, at nye tiltag i to år bliver set på med kritiske øjne, hvorefter begejstringen vil melde sig. Sådan er det tit i Vejle, og sådan tror jeg også, at det bliver her. Og det er fair nok. Personligt synes jeg, at vi skal have flere skibe liggende på stedet,” siger John Refsgaard.
Inden projektet blev besluttet, havde Vejle Kommune sat Styrvolt til salg for 200.000 kroner. Men uden at sælge.

null

Publiceret 09 July 2013 07:00