Bedre sammenhæng mellem sø og by

 Teknik- og Boligudvalget prioriterer bedre stiforbindelser til gågaden og Legeparken og grønne oaser med aktivitets- og siddemuligheder. Udviklingsplanen for Slotssø-området skal nu videre til budgetforhandlingerne. I alt foreslår Teknik- og Boligudvalget, at der sættes 8 mio. af over de næste 4 år til at realisere planerne for Slotssø-området.

Publiceret 11 July 2013 11:00