Arkivfoto

Arkivfoto

Vil lave liste over huse der skal nedrives

Vejle Kommune er indstillet på at bruge penge på at nedrive nedslidte huse

Vejle Kommune vil gerne bidrage til at forskønne de mindre byer. Kommunen har søgt om at få del i puljen til landsbyfornyelse og har fået tilsagn om statslig støtte på 2,3 millioner kroner i 2014 til at istandsætte og nedrive faldefærdige boliger og andre bygninger.
For at få statsstøtten skal kommunen selv finansiere 40 procent af udgifterne til nedrivning og forskønnelse.
"Vi tager imod alle henvendelser fra ejere og vil prioritere de ejendomme, der er mest synlige og skæmmende, for eksempel på hovedgaden i en landsby," siger byplanlægger Søren Nellemann, Vejle Kommune.

Fokus på nedrivning

Puljen til landsbyfornyelse kan bruges i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Pengene kan anvendes til istandsættelse eller nedrivning af nedslidte boliger, nedrivning af private erhvervsbygninger, fjernelse af skrot og affald samt til kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
Byplanlægger Søren Nellemann, Vejle Kommune, forventer ikke, at kommunen ligefrem vil opkøbe ejendomme, men fokusere på nedrivning.
"Vi vil lave en prioriteret liste over de bygninger, der skal rives ned, og så starte fra en ende," siger han.
Lige nu har Vejle Kommune ikke en liste over nedslidte huse, men man får jævnligt henvendelser fra borgere, der synes, en bygning skal rives ned. Som udgangspunkt skal det dog være ejeren, der henvender sig til kommunen, da Vejle Kommune helst vil gøre det ad frivillighedens vej.
"Det er nemmest, hvis nedrivning sker frivilligt, og vi vil som udgangspunkt ikke gå ind i noget, hvor vi skal betale en erstatning til ejeren for en ejendom, som har ligget hen i årevis,” siger byplanlæggeren.

Kræver kommunale kroner

Muligheden for at få andel i midler fra puljen til landsbyfornyelse har endnu ikke været politisk behandlet i Vejle Kommune. Indtil videre har emnet kun været en orienteringssag i Teknisk Udvalg, og hvis man vil gøre brug af statsstøtten på op til 2,3 millioner kroner, skal kommunen selv op med lommerne og finde pengene til den krævede medfinansiering på 40 procent.
Hvis man vil bruge hele beløbet på 2,3 millioner kroner, kræver det en kommunal medfinansiering på cirka 1,5 millioner kroner.
Det giver et samlet beløb på cirka 3,8 millioner kroner at gøre godt med, og for det beløb kan der nedrives et pænt antal bygninger.
Ifølge byplanlægger Søren Nellemann koster det typisk 50 - 100.000 kroner at rive et almindeligt stuehus ned og omkring 200.000 kroner at nedrive en erhvervsejendom.
Er man ejer af en bygning, man gerne vil have revet ned, kan man kontakte Vejle Kommune på teknikogmiljo@vejle.dk.

Publiceret 11 July 2013 10:00