Faxe Ådal.

Faxe Ådal.

Ny natursti langs Faxe å

FAXE: Faxe Kommune får nu en ny, rekreativ natursti. Den ligger på Hovby Eng, langs Faxe Å, syd for Faxe by, og går gennem den frodige eng og fugtige Ellesumpskov.
Teknik- og Miljøudvalgets formand, René Tuekær, indvier stien fredag den 2. august kl. 11.00 overfor Lindegårdsvej nr. 9.
Den nye sti er 1,4 km lang og ligger tæt på byen.
- Nu kan man komme helt ned i Ådalen og opleve både den store natur-eng og livet i vandløbet, fortæller René Tuekær og fortsætter:
- Det giver nye muligheder – ikke blot for de mange friluftselskere, men også for områdets skoler og daginstitutioner, som kan bruge stien i deres undervisning og udeliv. Ved stien er der ikke blot de klassiske informationstavler, der er også et nyt wifi-anlæg til mobiltelefoner og lignende. På sigt er det tanken, at anlægget skal udvikles, så det kan bruges til information og undervisning i skoleklasser.
Stien er blevet til i samarbejde mellem Faxe Kommune og de private lodsejere, der frivilligt har stillet arealerne til rådighed. Stien passes af Faxe Kommune, mens engene bliver plejet af Faxe Kogræsser- og Naturpleje-laug. Ved at lade kvæg græsse på engen kan man bekæmpe bjørneklo og sikre, at der udvikles et spændende planteliv.
På ådalens enge vokser blandt andet planten Tigger Ranunkel. Navnet skyldes, at tiggere i sin tid anvendte plantens blæretrækkende saft til at fremkalde sår og vabler på huden, som kunne vække folks gavmilde medlidenhed.
Området er desuden præget af de mange våde arealer. Flere kilder udspringer her. En af dem er stensat og kan ses ved adgangsvejen mod vest. Ikke langt derfra ligger helligkilden Sankt Hans Kilde - eller Rosenkilden - som er kendt for sit helbredende vand.
pm

Ådalsplanen

Den nye sti er anlagt som et led i en samlet plan for den otte kilo-meter lange ådal – fra Faxe by til åens udløb ved Faxe Ladeplads.

Planen skal forbedre og pleje de eksisterende na-turområder, som i dag ligger uopdyrkede hen, ved siden af det almindelige landbrug.

Målet er, at skabe et sammenhængende, åbent og lyst landskab.

Det skal sikre, at dyr og planter kan brede sig.

Samtidig vil besøgende også få mulighed for, at opleve ådalens skiftende natur og kulturhistoriske værdier.

Publiceret 21 July 2013 07:00