Favrskov:

Godt med i kampen mod overvægt.

Af
Henriette Klausen

Favrskov Kommune er på niveau med Sundhedsstyrelsens udspil til en forebyggelsespakke, når det gælder børn og unge.
I forebyggelsespakken fremhæves det, at børn og unge er en særlig vigtig gruppe at have fokus på, da børn med overvægt ofte også bliver overvægtige som voksne.
Det punkt er i overensstemmelse med den nuværende indsats i Favrskov Kommune.
Sundhed og trivsel for børn og unge udgør nemlig et selvstændigt indsatsområde i kommunens sundhedspolitik, og kommunens nuværende indsats i forhold til overvægt, er i høj grad rettet mod børn og unge.

Publiceret 21 July 2013 08:00