Favrskov:

Lokale kræfter bag hundeskov

Af
Henriette Klausen

Det er i høj grad lokalt engagement som står bag realiseringen af en hundeskov i Hammel.
Foreningen Hammel Hundeskov er dannet til lejligheden og er gået aktivt ind i planlægningen af Hammel Hundeskov.
Der er lavet en aftale med foreningen om et samarbejde i anlægsfasen, hvor foreningen stiller frivillig arbejdskraft til rådighed til etablering af stiforløb, opsætning af bord-bænkesæt, og infotavler.
Derudover vil foreningen opsætte agilitybane og hundekravlegård, og derefter indgå i områdets fremtidige drift og vedligehold.
Hundeskoven skal etableres ved Skanderborgvej på et areal, hvor der i dag ligger en utilgængelig skov

Publiceret 21 July 2013 08:00