Stranden ved Hvidbjerg regnes for en af Danmarks mest børnevenlige. I disse dage hvor sole bager ned over os, er den meget besøgt. Foto: Kim Schou

Stranden ved Hvidbjerg regnes for en af Danmarks mest børnevenlige. I disse dage hvor sole bager ned over os, er den meget besøgt. Foto: Kim Schou

Hvidbjerg har en af Danmarks mest børnevenlige strande

Den gode udvikling fortsætter: Færre drukneulykker i Danmark

Af
Kim Schou

SIKKERHED TrygFondens Nationale Druknestatistik viser for andet år i træk, at markant færre personer omkommer som følge af en drukneulykke i Danmark. TrygFonden har netop offentliggjort sin årlige nationale druknestatistik, og for andet år i træk viser rapporten et markant fald i antallet af fatale drukneulykker i Danmark. I 2011 mistede 43 personer livet i forbindelse med en drukneulykke mod 48 i 2010 og et gennemsnit på 69 personer i perioden 2001-2009. Den positive tendens vækker glæde i landets største kystlivredningstjeneste. - Siden 2009 har vi haft som målsætning at medvirke til at nedbringe antallet af fatale drukneulykker i Danmark med 10 procent. Da vi så rapporten sidste år med 48 druknede, var vi varsomme med at hæve armene for højt, da der kunne være tale om et enkelt udsving. Men når vi to år i træk ligger på samme niveau, tør vi godt sige, at vi på dette område er inde i en særdeles positiv udvikling, siger René Højer, som er områdechef for sikkerhed og ansvarlig for bade- og vandsikkerhed i TrygFonden og tilføjer, at den fokuserede oplysningsindsats har bidraget til den positive udvikling. - TrygFonden Kystlivredning har arbejdet med oplysning og forebyggelse af drukneulykker i mere end 15 år, og det samme har andre private og offentlige aktører i Danmark. Så vi må formode, at disse indsatser har bidraget til de flotte tal. Men 43 drukneulykker i 2011 er stadig 43 mistede menneskeliv for meget, og derfor er det vigtigt, at den målrettede indsats fortsætter, siger René Højer.

Flest drukneulykker sker på havet

TrygFondens Nationale Druknestatistik viser, at størstedelen af alle drukneulykker i Danmark sker til søs og ofte blandt fritidsfiskere og lystsejlere. For denne kategori gælder det, at hovedparten af de druknede er mænd mellem 45-74 år, og kun i otte procent af tilfældene var det oplyst, at den omkomne bar redningsvest. Sammen med Søsportens Sikkerhedsråd og Beredskabsforbundet forsøger TrygFonden derfor nu at nå fritidsfiskerne og lystsejlerne med kampagnen ”Brug Vesten”. - Det er lovpligtigt at have redningsvest med, når man sejler ud – men det er langt fra alle, der tager den på. Måske er man ude alene, og måske overraskes man pludselig af dårligt vejr eller en stor bølge. Ofte går det rigtigt stærkt, og så hjælper det ikke, at redningsvesten ligger i jollen, fortæller René Højer. I alt døde 1.273 personer i Danmark som følge af drukning i perioden 2001-2011. Ud over 713 drukneulykker inkluderer det samlede antal druknedøde 432 selvmord og fire drab, mens drukneårsagen var ukendt i 124 tilfælde. Det samlede tal for druknedøde i 2011 var 78, hvoraf 43 skyldtes en ulykke.

Om TrygFondens Nationale Druknestatistik

Det er femte år i træk, at TrygFonden udgiver sin nationale druknestatistik. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og indeholder grundige analyser af omfanget og årsagerne til druknedød i Danmark fra 2001-2011 samt udviklingen siden 1970 på baggrund af det officielle Dødsårsagsregister i Sundhedsstyrelsen kombineret med data fra SIF’s database for perioden 2001-2011.

Publiceret 22 July 2013 08:00