Norddjurs:

Institutioner får del i energibesparelser

Af
Henriette Klausen

Norddjurs Kommune er i færd med at finde ud af, hvor der skal foretages konkrete investeringer i solceller og energiforbedringer i kommunens bygninger.
I forbindelse med de energibesparende foranstaltninger er konklusionen at institutionerne skal have et økonomisk incitament til at medvirke til at spare på energien.
Derfor vil 15 procent af en eventuel besparelse tilfalde institutionens driftsbudget, mens resten går tilbage i en reinvesteringspulje.
Der er i år ansat to nye medarbejdere i bygningsgruppen, der skal sikre de bedst mulige løsninger ved investeringerne.

Publiceret 22 July 2013 05:44