Køge Park er ikke kun fodbold – men al idræt samt erhverv!

Der savnes i dén grad partsindlæg fra de øvrige idrætsgrene, som tænkes (gen-)huset i Køge Park! Indtil videre er det kun Henrik N. Andersen og undertegnede fra fodboldverdenen samt enkelte politikere, der har gjort sig til talsmænd for, at Køge Park ville betyde et gigantisk løft, bredde- som elitemæssigt, for al idræt i Køge.
Kom med nogle læserbreve og/eller stil op til dybdeborende reportager i DAGBLADET og LØRDAGSAVISEN om jeres sport og fremtidsvisioner, med mindre I er velfornøjede med jeres nuværende forhold og ikke mangler noget!
Har Torben Haack virkelig ret, når han i DAGBLADET mandag den 29. juli udtaler, at man blot behøver sammenligne Kommunens driftsudgifter i Køge Park ”med hvad, det vil koste, at sætte Herfølge Stadion i stand”?
Eller har andre idrætsgrene end fodbold også drømme og visioner om mere tidssvarende forhold, som ville blive tilgodeset i Køge Park, men ikke på Herfølge Stadion (den pointe glider nejsigerne sjovt nok altid udenom)?
I så fald bør der i det komplicerede regnestykke, som Haack ”ikke forstår, hvorfor vi skal diskutere i avisen” medregnes et større millionbeløb fra Køge Kommunes egen kasse til faciliteter andre steder i Kommunen – ligesom de ikke uanselige omkostninger ved at renovere Køge (Fodbold-) Stadion af 1932, specielt omklædnings- og badefaciliteterne samt den i 1954/55 fra Københavns Idrætspark overtagne tribune, til glæde for de mange børn, unge og andre medlemmer af Køge Boldklub også må med i kalkulen, hvis den skal være retvisende!
Der er så mange gode historier at fortælle om projekt ”Nyt Køge Stadion – Køge Park”, herunder hvordan den omkransende Erhvervspark med delvis højt uddannede ansatte ville komme til at bidrage positivt til Køge Kommunes økonomi (husk også dette i kalkulen), såvel i anlægsfasen som i den lange efterfølgende driftsperiode.
Lad os få noget i avisen fra folk, som har viden og indsigt. Vi er vildt interesserede i at følge med og få alle aspekter belyst, og ikke bare overlade diskussionen til politikerne bag lukkede døre. Det er derfor vi har demokrati, fri presse og hele musikken og er mægtig glade for det!

Publiceret 30 July 2013 10:00