Børe- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen er glad for de flotte resultater fra elever og lærer i Kolding Kommunes folkeskoler.

Børe- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen er glad for de flotte resultater fra elever og lærer i Kolding Kommunes folkeskoler.

Folkeskolerne i Kolding i superligaen

Kolding Kommunes folkeskoler opnår høje faglige resultater. Samtidig har kommunens folkeskoler en høj elev- og lærertrivsel. Både lærere og elever har lavere fravær end i resten af landet

Ved afgangsprøverne i 2013 efter 9. klasse opnåede eleverne i Kolding Kommune resultater over landsgennemsnittene i 6 af de 8 obligatoriske afgangsprøvefag. De tre seneste årgange af Kolding Kommunes elever har i de 8 obligatoriske afgangsprøvefag efter 9. klasse vist fremgang i afgangsprøvekaraktererne i alle fag i forhold til tidligere år. Kolding Kommunes afgangselever i 9. klasse har i årene 2010, 2011, 2012 og 2013 opnået afgangsprøveresultater i læsning over landsgennemsnittet. I 2012 opnåede afgangseleverne i Kolding efter den nye karakterskala gennemsnitligt 6,7 mod et landsgennemsnit i 2011 på 6,0. Resultatet ved afgangsprøven for læsning i 2013 er endnu bedre og er steget til 6,8. De stigende afgangsprøveresultater i 2013 er endda opnået efter fire ugers lærerlockout i foråret.
Folkeskoleleverne i Kolding Kommune opnår i standardiserede læsetest på alle testede klassetrin bedre resultater end landsnormerne og landsgennemsnittene. En landsdækkende u
Kolding Kommunes Børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen er selvsagt meget tilfreds med folkeskolernes opnåede faglige resultater og ikke mindst skolernes arbejde med at bryde negativ social arv.
"De flotte resultater skyldes blandt andet lærernes store engagement og den tydelige retning og fokus på faglige resultater, der udvises fra skoleledere, skolernes ansatte, forvaltning og politikere, og ikke mindst at Koldings elever trives og er glade for at gå i skole", mener Ib Hansen
En af SSP-Samrådet i Sydøstjylland gennemført undersøgelse viser, at eleverne i Kolding Kommunes 7. - 9. klasser er de elever blandt de sydøstjyske kommuners elever, der er gladest for at gå i skole samtidig med, at de som nævnt opnår høje faglige resultater.
"Trivsel som en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for at lære viser sig bestemt i Kolding Kommune. Trivsel er ikke et mål i sig selv, men er en forudsætning for læring for at bryde den negative sociale arv", uddyber børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen.
En undersøgelse baseret på Danmarks Statistik viser, at lærernes sygefravær i Kolding Kommune er den laveste blandt de syd- og sønderjyske kommuner. SSP-Samrådets undersøgelse viser i øvrigt, at elevfraværet i Kolding Kommunes folkeskoler er under landsgennemsnittet og det næstlaveste blandt de sydøstjyske kommuner og i øvrigt har elevfraværet været kraftigt faldende i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2009.

Publiceret 01 August 2013 07:00