Avedøre Stadion kan udnyttes bedre end i dag, siger Ena Christiansen, der glæder sig over at kunststofbanen får selskab af endnu to baner.

Avedøre Stadion kan udnyttes bedre end i dag, siger Ena Christiansen, der glæder sig over at kunststofbanen får selskab af endnu to baner.

Hvidovre er nr. 16 i Danmark

I 2013 indtager Hvidovre Kommune en 16. plads i en national sammenligning af de kommunale udgifter på idrætsområdet. Trods fin placering er det nødvendigt med fremtidige investeringer for at matche borgernes idrætsvaner og behov

En opgørelse over kommunernes udgifter til idrætsområdet viser, at Hvidovre Kommune ligger på en fin 16. plads i Danmark, når det drejer sig om at satse på sport og fritid. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Analystik.dk har bearbejdet sammen med DGI.

Af
ark/DGI Storkøbenhavn

Hvidovre Kommune bruger 1.110 kr. på sport og fritid pr. indbygger, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet på 794 kr. Hvidovre Kommunes udgifter på idrætsområdet har ligget over landsgennemsnittet siden 2007. Langt størstedelen af udgifterne går til anlæg og drift af idrætsfaciliteterne, som med afsæt i folkeoplysningsloven skal stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningslivet. Den seneste opgørelse fra Lokale og Anlægsfonden viser, at borgerne i Hvidovre er ret godt stillet, hvad angår adgangen til de lokale idrætsfaciliteter. På de fleste typer af idrætsanlæg matcher Hvidovre Kommune gennemsnitsniveauet i Region Hovedstaden i forhold til antallet af borgere pr. idrætsfacilitet. På en række klassiske facilitetstyper, som svømmehaller, gymnastiksale, skøjtehaller og badmintonhaller er der endda færre hvidovreindbyggere pr. facilitet end gennemsnittet i Region Hovedstaden. Investeringer en lille del Derimod ligger Hvidovre Kommune under gennemsnittet i Region Hovedstaden i forhold til eksempelvis små bevægelsessale og motionsstier, samt anlægstyper som understøtter friluftsliv og gadeidræt. Samtidig viser tallene fra Danmarks Statistik, at Hvidovre Kommunes investeringer på anlægssiden udgør en relativt lille del af de samlede udgifter til idrætsområdet, når man sammenligner med andre kommuner i det storkøbenhavnske område. Noget kunne derfor tyde på, at idrætsfaciliteterne i Hvidovre Kommune i fremtiden vil komme under pres i forhold til at imødekomme borgernes idrætsvaner og behov. Én af lobbyisterne på idrætsområdet er formanden for Idrætsrådet i Hvidovre, Ena Christiansen. Hun kæmper for at råbe politikerne op for at lave en samlet plan til fremtiden. - Jeg synes faktisk, at man er lydhør overfor vores idéer. Vi ved jo godt, at pengepungen ikke bugner i kommunen lige nu, men ændringer og forbedringer behøver ikke koste mange penge. Man skal bare tænke godt over kreative løsninger, siger Ena Christiansen. Hun ønsker, at ¿parterne ikke sidder i hvert sit hjørne¿, men at foreninger, klubber og kommunen sammen med Idrætsrådet laver en prospekt over fremtiden. Tallene viser, at vi har det godt som idrætskommune. Er det så ikke godt nok? - I idrættens bog er der altid et mål forude. Så nej: Vi må ikke hvile på laurbærrene. Der er masser af udfordringer. Foreningerne føler, at de har for lidt tid i hallerne. Der er ventelister i mange klubber. Ventelister, som betyder, at vores børn og unge ikke kommer i gang med den sport, de gerne vil dyrke og at foreningerne ikke kan drive deres klub optimalt. Vi skal have mere ud af vore faciliteter. Det handler ikke om at bygge nyt. Avedøre Stadion kan for eksempel udnyttes bedre end i dag, siger Ena Christiansen, som glæder sig over de to nye kunstgræsbaner, det er lykkedes at finde penge til. Tilbage på Danmarkskortet Det næste stykke tid skal Idrætsrådet indhente info fra foreningerne: Man vil gerne kende deres tanker for fremtiden. - To skoler er lukket, og der bliver kapacitet til rådighed her. Ishockey skal have nye omklædningsrum, og på Avedøre Stadion er faciliteterne ikke tidssvarende, for bare at nævne nogle få ting. Der er meget at tage fat på, siger formanden. Hun mener, at Hvidovre Kommune skal profilere sig som idrætskommune, men at den PR kun virker, hvis man både dækker bredden og eliten. - Vi vil gerne se Hvidovre på Danmarkskortet på eliteplan og have fremdyrket talenterne. Støtter man eliten, får det stor indflydelse på breddeidrætten og omvendt kan gode faciliteter for bredden betyde talentmasse til eliten. Vi skal vise tilflyttere at, i Hvidovre har børnene gode muligheder... I dag og i fremtiden Ena Christiansen bakkes op af Mogens Kirkeby, bestyrelsesmedlem i DGI. Hvidovre Kommune skal fortsat prioritere idrætsfaciliteterne, hvis de nuværende fysiske rammer for idrætslivet skal opretholdes eller forbedres. - I dag har idrætten fat i en historisk stor andel af den danske befolkning. 86 procent af vores børn i alderen 7-15 år er medlem af en idrætsforening, og 41 procent af de voksne danskere over 16 år er fysisk aktive i idrætsforeningerne. Det medfører en række uvurderlige gevinster for samfundet, og hvis idrætten fortsat skal have fat i så stor en del af borgerne, så er det afgørende, at idrætsfaciliteterne udvikles og udbygges, siger Mogens Kirkeby. Hvidovre Kommune har 51.270 indbyggere, hvoraf 11.316 er medlemmer af de lokale idrætsforeninger. Det svarer til en foreningsdeltagelse på 22 procent. På landsplan er tallet 40 procent. Mogens Kirkeby er også enig i, at nye idrætsanlæg og modernisering af de eksisterende bør tage afsæt i en grundig indsigt i de lokale idrætsvaner og behov, så idrætsfaciliteterne matcher behovene både i dag og i fremtiden. Han peger på en række faktorer, som er afgørende i forhold til udvikling og udbygning af idrætsfaciliteterne. - I dag har vi brug for faciliteter der henvender sig til begge køn i alle livsfaser. En moderne idrætsfacilitet skal være et unikt lege- og udviklingssted for børn, det skal være et sted, hvor de unge vil hænge ud, hvor singler kan date, hvor familien kan dyrker idræt sammen og hvor ældre kan finde fællesskabet og blive bevæget på samme tid. Før vi bygger, så skal vi derfor kunne se, hvordan en ny idrætsfacilitet kan spille sammen med behovet i flere af de livsfaser, vi gennemlever, siger Mogens Kirkeby.

Publiceret 01 August 2013 08:00