Fødende på Hvidovre Hospital vil fremover opleve et mere kontinuerligt forløb, når de henvender sig på fødegangen. (Foto: Susanne Østergaard).

Fødende på Hvidovre Hospital vil fremover opleve et mere kontinuerligt forløb, når de henvender sig på fødegangen. (Foto: Susanne Østergaard).

Ikke flere flaskehalse på fødeafdelingen

Mere tryg modtagelse fremover for de fødende på Hvidovre Hospital

Et nyt initiativ, sat i gang på landets største fødeafdeling på Hvidovre Hospital, betyder kortere ventetid for de gravide, færre afbrydelser hos jordemødrene og langt større tilfredshed blandt medarbejderne.

- Inden vi gik i gang med de nye arbejdsgange, oplevede vi ofte flaskehalse. Venteværelser var fyldt med kvinder og pårørende, og jordemødre skulle både undersøge kvinder, tage telefoner og bevare et overblik over andre aktiviteter på afdelingen, fortæller jordemoder Trine Lind. Travlhed og hyppige afbrydelser hos personalet er nu erstattet af et koordinerende team, en tydelig rollefordeling, morgensamling og langt mere kommunikation på tværs. - I stedet for, at vi alle jordemødre forsøger at holde overblikket, er det nu kun en enkelt koordinerende jordemoder, der tager telefon, har overblik over alle aktiviteter og holder skansen. En ny sekretær har en backup-funktion og hjælper med journaler og videre henvisninger, så gravide ikke venter unødigt længe på at komme videre til andre afdelinger. Men sekretæren er også ansigtet ud af til, og den, der tager imod de gravide og sørger for, at de føler sig trygge, siger Trine Lind. Danmarks største fødeafdeling bringer hvert år ca. 7.000 nye danskere til verden.

Publiceret 01 August 2013 08:00