Spildevandscentrets fire karakteristiske ¿rådnetanke¿ er blandt Danmarks største med en volumen på i alt 24.000 m3. I 2012 blev der produceret 7,4 GWH CO2 neutral el, hvilket svarer til ca. 1.700 familiers årlige el-forbrug. Efter den igangværende renovering af de fire rådnetanke er afsluttet forventes det, at produktionen af CO2 neutral el kan øges med op til 6.000 GWH. Dette giver en maksimal el produktion svarende til i alt 3.000 familiers årlige elforbrug.

Spildevandscentrets fire karakteristiske ¿rådnetanke¿ er blandt Danmarks største med en volumen på i alt 24.000 m3. I 2012 blev der produceret 7,4 GWH CO2 neutral el, hvilket svarer til ca. 1.700 familiers årlige el-forbrug. Efter den igangværende renovering af de fire rådnetanke er afsluttet forventes det, at produktionen af CO2 neutral el kan øges med op til 6.000 GWH. Dette giver en maksimal el produktion svarende til i alt 3.000 familiers årlige elforbrug.

Klimapåvirkninger i fokus

Renseanlæg Avedøre retter blikket mod CO2-neutral energidrift

Renseanlæg Avedøre har netop offentliggjort sin årsberetning for 2012.

Af denne fremgår det, at klimapåvirkninger og klimatilpasning var i fokus - også i 2012, hvor fokus også var på en bedre udnyttelse af energien i spildevandets affald. Selvom 2012 var forskånet for voldsomme skybrud, var det arbejdet med at reducere konsekvenser af klimapåvirkningerne, der satte det store aftryk på Spildevandscentrets aktiviteter. Spildevandscentret søsatte en handlingsplan, der skal sikre, at målet om at være en CO2 neutral virksomhed i 2020 nås. Samtidigt blev indsatsen med at klimatilsikre renseanlæg og kloakker fortsat. Energi i madresterne - Vi skal reducere vores energiforbrug. Som forsyningsvirksomhed ønsker vi, at bidrage til at bremse op for de globale klimaforandringer, der påvirker vores klode negativt. Jeg ved, at det tager lang tid, at det er kompliceret. Men på Spildevandscentret er vi er i fuld gang med at reducere forbruget af dén energi, der øger CO2 udslippet og vi arbejder på at øge produktionen af CO2 neutral energi, siger bestyrelsesformand Franz Hansen... Og han uddyber: - Der er energi i alle de madrester og andet organisk materiale, vi skyller ud i kloaksystemet. Vi vil udnytte energien i spildevandets affald endnu bedre, så vi kan forøge produktionen af biogas, der bliver til CO2 neutral el. Og fra virksomheder vil vi gerne tilføre og omdanne organisk materiale til biogas. Målet er, at virksomheden skal være CO2 neutral i 2020... Kun spildevand i ledningerne Efter klimasikringen af Renseanlæg Avedøre er afsluttet, har Spildevandscentrets bestyrelse rettet fuld opmærksomhed på de store udfordringer med at klimasikre det sammenhængende kloaksystem. - Blandt andet har vi i 2012 udpeget et fokusområde, der skal hindre såkaldt ¿uvedkommende vand¿ i at trænge ind i spildevandsledningerne, fortæller Franz Hansen: - Og vi har værktøjerne på plads. Op mod 100 målere placeret rundt omkring i afløbssystemet leverer data, der kan fortælle, hvor der effektivt kan sættes ind for at hindre regnvandet i at trænge ind og belaste spildevandssystemet... Endelig giver de vigtige måledata et godt grundlag for at klimaindsatsen kan prioriteres mest hensigtsmæssigt, når kommunerne i 2013 hver især skal udarbejde klimatilpasningsplaner.oas

Publiceret 01 August 2013 08:00