(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Offentliggørelse af forslag til budget for 2014

KØGE: Nu kan alle fra Køge Kommunes hjemmeside følge med i arbejdet med at lægge kommunens budget for 2014 samt overslagsårene 2015-2017.
Forårets indledende budgetdrøftelser affødte ikke nogen forslag til at ændre på servicen i hverken daginstitutioner, ældreplejen eller andre steder. Det ser fortsat fornuftigt ud for økonomien i Køge Kommune. Derfor er der heller ikke sendt noget omprioriteringskatalog i offentlig høring, som kommunen har gjort i tidligere år.
Dog kan partierne vælge at bringe konkrete forslag ind i deres politiske drøftelser her efter sommerferien. Det kan betyde, at der bliver skruet op eller ned for aktiviteter.
I perioden fra 1.–23. august er materialet til budget 2014-17 lagt frem i offentlig høring på www.koege.dk/budget2014. Herefter går Køge Byråd ind i den sidste fase med de endelige politiske drøftelser. Budgettet forventes at blive endeligt vedtaget 1. oktober 2013.  
pm

Publiceret 01 August 2013 14:00