Hospitalet:

Nu med flere pladser

Hvidovre Hospital kan glæde sig over, at personale, patienter og pårørende fremover får bedre muligheder for at parkere ved sygehuset.

Grusparkeringspladsen ved pavillon 5 og 6 bliver udvidet og forbedret. Den velbesøgte - og tidsubegrænsede - grusparkeringsplads i hospitalets vestlige ende bliver udvidet med omtrent 100 nye parkeringspladser, som kan aflaste både den eksisterende grusparkeringsplads og hospitalets parkeringskælder. Entreprenører har afgravet de øverste muldjordslag, så arealet er klar til udlægning af grus. Derefter vil der bliver opsat belysning og fodhegn samt etableret afvanding. Arbejdet vil efter planen være afsluttet her ved udgangen af juli. Den eksisterende grusparkering får desuden en overhaling i form af udfyldning af huller og udjævning af arealet. Det betyder en kortvarig lukning af parkeringspladsen, som man vil forsøge at begrænse til en lørdag, hvor brugen af parkeringspladsen er mindst.

Publiceret 01 August 2013 08:00