V:

Hvad er det egentlig at S siger og vil?

Rasmus Felt (S) er meget optaget af, om Venstre i Køge vil indføre nul-vækst, hvis Venstre får borgmesterposten efter Kommunalvalget i november.
Samtidigt udtaler Rasmus Felt, at 'Socialdemokraterne i Køge ikke vil lave besparelser af ideologiske hensyn. Hvis der skal lave spares, skal det gøres med udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation.
I år er det ikke nødvendigt'. Hvad er det egentlig Rasmus Felt siger med dette? Dette års budget er lagt fast, så Rasmus Felt må mene, at besparelser i 2014 ikke er nødvendigt.
Men hvis Socialdemokraterne ikke vil spare, og heller ikke øge udgifterne, så er det jo reelt nul-vækst Socialdemokraterne stræber efter! Hvis Socialdemokraterne derimod ønsker at øge udgifterne i de kommende år, så vil Venstre kraftigt advare mod dette.
Rasmus Felt mener, at nul-vækst vil betyde en besparelse på 105 mill. og nedlæggelse af 158 stillinger. Derfor må vi opfatte det således, at Socialdemokraterne ønsker at øge kommunens udgifter med over 100 millioner.
Køge Kommune har ikke råd til at starte overforbruget igen. Vi skal i stedet lære at bruge vores penge 'klogt' og prioritere hvad Køges 'husholdningspenge' skal bruges til.
Et stort kulturhus og andre prestigeprojekter, der ikke er et 'must have' skal ikke være på bekostning af varme hænder til vores ældre samt pasning og god uddannelse til vores børn og unge.
Bodil Sø
Formand for Venstre i Køge

Publiceret 01 August 2013 14:00