Rygeforbud er indgreb i den personlige frihed

Region Sjælland har i denne måned som den første region i Danmark indført et totalt rygeforbud for alle dens ansatte.
Rygeforbuddet betyder, at regionens 15.000 ansatte ikke længere må ryge, når de er på arbejde - heller ikke i pauserne eller i deres flekstid. I min optik overskrider Region Sjælland med sit totale rygeforbud klart grænsen for, hvor meget man som arbejdsgiver kan tillade sig at bestemme over sine ansatte. At ansatte ikke må ryge i den reelle arbejdstid er til at forstå.
Men når Region Sjælland som arbejdsgiver vil bestemme over de ansattes pauser og flekstid, så går det alt for vidt. For selvfølgelig skal det være op til den enkelte at bestemme, om han eller hun vil nyde en cigaret i pauserne.
Det skal ingen andre bestemme, heller ikke selv om det sker i den bedste mening. Desværre er tendensen, at stadig flere arbejdsgivere, særligt de offentlige af slagsen, åbenbart mener at det er i deres gode ret til at til at opdrage på deres ansatte og blande sig i deres pauser og fritid.
Jeg mener at denne tendens er skråplan, fordi det er et alvorligt indgreb i de ansattes personlige frihed. Der er ingen tvivl om, at rygning er sundhedsskadeligt, og derfor er jeg enig i, at rygning skal begrænses så vidt muligt. Men vi skal holde fast i, at usunde vaner som rygning skal bekæmpes med gulerod og vejledning, ikke med pisk, tvang, og indskrænkning af den personlige frihed.
Af Flemming Damgaard Larsen (V), Medlem af Folketinget for Venstre
Valgt i Sjællands Storkreds

Publiceret 01 August 2013 17:00