Borgmester Marie Stærke - her fra et tidligere møde omkring Køge Park i maj 2012 - ser frem til at få belyst økonomien i Køge Park-projektet bedre, inden man kan tage stilling til næste skridt i arbejdet.

Borgmester Marie Stærke - her fra et tidligere møde omkring Køge Park i maj 2012 - ser frem til at få belyst økonomien i Køge Park-projektet bedre, inden man kan tage stilling til næste skridt i arbejdet.

En række bump på vejen mod Køge Park-projektet

Borgmester Marie Stærke ser spændende muligheder i Køge Park-planerne - men peger også på, at der er behov for at udvise forsigtighed og ansvarlighed. Og så er hun bekymret for, om man kommer til at konkurrere med sig selv om investeringskronerne...

Af
Martin Rasmussen

KØGE PARK: Et nyt stadion med ideelle rammer for topfodbold koblet sammen med et spændende samlet idrætsmiljø med flotte og rummelige omgivelser for breddeidrætten, som i dag i vidt omfang mangler passende faciliteter.
Det er en tanke, der kan begejstre de fleste i Køge og omegn, men alligevel har visionerne om Køge Park trods mange års tilløb stadig ikke vist sig flyvefærdige. Derfor eksisterer Køge Park fortsat kun på idéplan, og den politiske opbakning til projektet er fyldt med forbehold.
Det gælder også, hvis man spørger borgmester Marie Stærke, der før sommeren var med til at udsætte en stillingtagen til det projektforslag, som konsulent Per Bendix har udarbejdet for Køge Kommune.
"Et nyt stadion i Køge er en rigtig god idé, men...", lyder essensen af borgmesterens svar, og i hendes bagland er der heller ikke en afklaret holdning til projektet endnu. Socialdemokraterne i Køge skal således blandt andet debattere sagen på partiets sommergruppemøde søndag den 11. august.
Køge Park bliver et projekt til et betragteligt trecifret millionbeløb, og det er ifølge Marie Stærke økonomien - både isoleret set for Køge Park-projektet og indirekte i forhold til andre projekter - der er en potentiel stopklods.

Er der investorer nok?

Det er ingen hemmelighed, at Køge Kommune står midt i en på en gang travl og spændende tid, hvor en række store udviklingsprojekter trænger sig på. Samtidig med Køge Park-planerne arbejdes der blandt andet på byudvikling omkring den kommende togstation i Køge Nord og selvfølgelig ikke mindst kæmpeprojektet Køge Kyst, hvor Køge Kommune samarbejder med Realdania om udviklingen.
Netop samarbejdet med Realdania om Køge Kyst giver en potentiel udfordring omkring prioritering for Køge Kommune, for det vil ikke være unaturligt, hvis Realdania med sin enorme investering i udvikling og infrastruktur i Køge Kyst-området gerne ser dette prioriteret i forhold til et projekt som Køge Park, der potentielt kan bejle til nogle af de samme investorer. Det får dog ikke indflydelse på beslutningen omkring Køge Park, forsikrer Marie Stærke.
- Realdania får ikke indflydelse på processen omkring Køge Park. De er en rigtig god partner for os, og de respekterer, at det er 100 procent vores afgørelse, siger hun.
- Men er der investorer nok til alle de store projekter?
- Vi har jo ikke prøvet denne situation før, men jeg kan godt være bekymret for, at der ikke er det. Blandt andet derfor skylder vi at gøre os grundige overvejelser, inden vi træffer en beslutning, siger Marie Stærke.
- Men Køge Park har allerede været mange år undervejs. Hvilke overvejelser mangler efterhånden?
- Det er rigtigt, men jeg synes stadig ikke, at vi har fundet den rigtige, ansvarlige løsning omkring økonomien i projektet. Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke binder os til så mange udgifter, at det går ud over de bløde områder som ældrepleje og børnepasning, siger Marie Stærke, som også ønsker en offentlig debat, der skal sikre, at man får dækket idrætslivets behov.

Tirsdag den 20. august kan der tages et nyt skridt frem mod etableringen af Køge Park, når Økonomiudvalget behandler sagen på ny.

Tirsdag den 20. august kan der tages et nyt skridt frem mod etableringen af Køge Park, når Økonomiudvalget behandler sagen på ny.

Brug for forsigtighed

Marie Stærke understreger, at udsættelsen af sagen hen over sommeren ikke er udtryk for manglende politisk opbakning - snarere et forsigtighedsprincip i en tid, hvor Køge Kommune lige som landets øvrige kommuner er presset på økonomien.
Helt konkret peger hun på, at oplægget til Køge Park-projektet, som økonomiudvalget blev præsenteret for før sommerferien, efterlader væsentlige spørgsmål ubesvaret. Hun forklarer, at der er behov for afklaring af fem overordnede problemstillinger, inden man eventuelt kan give grønt lys for fase to i Køge Park-projektet i form af lokalplanlægning og forhandling med investorer.
Med projektet følger et krav om deponering af kommunale kroner i Økonomi- og Indenrigsministeriet gennem en årrække. Det vil i givet fald være et beløb, der vil belaste kommunekassen voldsomt. Det samme gælder sandsynligvis den årlige driftsudgift, som der også er tvivl om størrelsen af.
Til gengæld er der ingen tvivl om, at Køge Kommune ifølge oplægget skal købe Køge Park tilbage efter 20 eller 25 år. Vil man nikke til så stor en udgift for kommunen?
Analysen viser, at projektet ikke kan finansieres rent privat, og i konsulentoplægget til projektet er der blandt andet indregnet to ekstra kommunale lejemål, som skal være med til at få økonomien til at løbe rundt, men som der ikke taget politisk stilling til endnu.
Endelig stilles der fra politisk side spørgsmålstegn ved, om HB Køge kan klare huslejen, som bliver noget større end i dag.
Det er disse spørgsmål, som politikerne ønsker afklaring omkring, inden man går videre med næste fase af Køge Park-projektet, og som må ventes at blive belyst, når sagen behandles på de to møder i økonomiudvalget i august.

Vidste du, at

Økonomiudvalget vil på sit møde den 13. august blive opdateret om sagen, som kommer på dagsordenen igen til beslutning på økonomiudvalgsmødet den 20. august. Inden mødet den 20. august vil borgmester Marie Stærke holde det bebudede møde med HB Køge om sagen.

Publiceret 09 August 2013 09:00