Der er brug for at skærpe skoleelevernes interesse for erhvervsfag og iværksætteri. Arkivfoto

Der er brug for at skærpe skoleelevernes interesse for erhvervsfag og iværksætteri. Arkivfoto

650 skoleelever klar til nyt skoleprojekt i Hedensted

Nyt projekt skal skærpe elevernes sult på iværksætteri og erhvervsuddannelse

Navnet er Hop-In. Det er et helt nyskabende projekt, som 650 elever fra i alt 30 7.klasser i Hedensted Kommune til efteråret skal deltage i.
Projekt-navnet refererer til begrebet ”Hands On Produktion – Innovation New ideas”. Sammenhængen til Hedensted Kommunes store erhvervssatsning, Dansk Produktions Univers, som planlægges placeret i de tidligere Dungs-lokaler i Hedensted, er ganske tydelig.
Formålet med projektet, der er blevet til i et samarbejde mellem overbygningsskolerne, Hedensted Kommune, Hedensted Erhverv, Learnmark Horsens, VIA Horsens, UU Horsens-Hedensted og lokale virksomheder, er, at eleverne skal finde ud af sammenhængen mellem læring i skolen og det at finde et job i lokalområdet.
Siden årsskiftet har henholdsvis en styregruppe og et nedsat projektudvalg været i gang med at planlægge Hop-In, der skal kulminere med virksomhedsbesøg samt tre efterfølgende projektdage i Dungs tidligere fabrikshaller midt i november.
”Allerede ved skolestarten tager vi dog fat på forberedelserne. Eleverne på de enkelte skoler bliver inddelt i seks interessegrupper, der kaldes Hands on, Økonomi, Sprog & kommunikation, Arbejde med mennesker, Entreprenør og Markedsføring,” siger formand for projektudvalget Lars Mikkelsen.

Nytårskur og priser

Projektugen i november starter med et virksomhedsbesøg, hvor eleverne og virksomhedens kontaktpersoner skal arbejde med opgaver, som relaterer sig til de grupper, de er inddelt i.
Tirsdag og onsdag fortsætter aktivitetsdagene på Dungs. Her skal grupperne danne ”virksomheder”, der skal komme med hver deres bud på et produkt, der kan sættes i produktion.
Torsdag aften kulminerer Hop-In med en ”Nytårskur” på Dungs, hvortil de 650 elever, deres forældre, lærere, virksomhedsledere og politikere inviteres. Her skal eleverne præsentere deres bud på ny produktion. Afslutningsvis vil en komité ud fra en række kriterier bedømme resultaterne og herefter uddele seks priser.
“Som alle jo har lært i disse krisetider, kan vi i Danmark ikke leve af at klippe hinanden. Det er livsnødvendigt at satse på ny produktion i fremtidens velværdssamfund. Derfor er det vigtigt, at vi med projekter som HOP-In – forbereder eleverne på det arbejdsmarked, der venter dem i fremtiden,” siger formanden for Børne- Undervisnings-, og Kulturudvalget Ole Vind.
Efter projektets afslutning i uge 47 vil der blive fulgt op med en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne.
Håbet er, at projektet vil få mange af børnene til at vælge en erhvervsuddannelse eller andre uddannelser, der er rettet mod iværksætteri og produktion.

Publiceret 11 August 2013 10:00