Ny brandstation i Stepping

Brandstationen er base for Stepping Frivillige Brandværn med godt 20 aktive brandmænd i styrken, der løser brand-, rednings- og miljøopgaver for Kolding Kommune

Kolding Brandvæsen har taget en ny brandstation i Stepping i drift.
Den nye brandstation rummer både garageplads til tre brandkøretøjer og gode lokaler til undervisningsaftener og mødeaktiviteter for brandmændene.
Brandstationen afløser den gamle brandstation, der ikke levede op til nutidens arbejdsmiljøkrav. Brandkaptajn i Stepping Frivillige Brandværn, Niels Henrik Hansen glæder sig over de nye omgivelser:
"Vi er meget tilfredse med vores nye lokaler, og beliggenheden er optimal" lyder det fra brandkaptajnen. Med idriftsættelse af den nye brandstation sikres gode forhold for det lokale brandværn.
Beredskabschef Søren Ipsen tilføjer: "Stepping Frivillige Brandværn indgår i kommunens udrykningsberedskab. Kolding Brandvæsen skal derfor stille egnede faciliteter til rådighed for de frivillige brandmænd. Med den nye brandstation og den topmoderne tanksprøjte sat i drift tidligere i år står brandværnet nu klar til fremtidens udfordringer."

Publiceret 11 August 2013 10:00