Der er bl.a. anlagt en ny sø ved Stenderup.

Der er bl.a. anlagt en ny sø ved Stenderup.

Oplev motorvejens nye natur

Naturvandring udforsker den nye natur ved motorvejen

Søndag den 18. august er der mulighed for at se, hvordan et nyt naturområde er skabt ved motorvejen og hvordan dyr og planter er ved at tage området i brug.
Det sker ved den første efter sommerpausen i Sønderborg Kommunes naturvandringsprogram går til Stenderup nær Dybbøl.
Da den nye motorvej Kliplev-Sønderborg var under planlægning, blev det vedtaget, at der skulle etableres såkaldt ”erstatnings- og kompensationsnatur” for den ødelæggelse af natur og landskab, som motorvejen uundgåeligt ville forårsage. Der er plantet ny skov, anlagt flere lidt større biotoper – som er leveområder for den vilde flora og fauna – og flere eksisterende vandhuller er restaureret og der er gravet en masse nye små vandhuller. Dette skulle erstatte de biotoper, som blev gravet væk ved anlægsarbejdet.
Ved Stenderup Skov nær Dybbøl har en lokal landmand lagt jord til et nyt biotopområde, der består af både våde og tørre leveområder til dyr og planter. Allerede nu et par år efter har vildtet taget området i brug og der er indvandret en lang række dyr og planter til de nye vådområder. Blandt de nye beboere er en del guldsmede-arter og andre vandinsekter samt salamandre og frøer. Også vandfugle som gråand, blishøne og lille lappedykker har taget de nye herligheder til sig, og alle har fået unger denne sommer.
På turen skal vi se på, hvordan naturen er ”flyttet ind”, og vi skal bl.a. med net undersøge hvilket liv, der er under vandoverfladen.
Vandringen sker søndag den 18. august kl. 10-12, og mødestedet er en høstet mark med parkeringsmulighed ved siden af adressen Stenderup 21 (Broager Truckservice). Tilkørelse kan f.eks. ske fra motorvejsrundkørslen ved Dybbøl.
Deltagerne bør huske gummistøvler, tøj efter vejret, og gerne en kikkert.

Bredbladet dunhammer og svømmende vandaks er arter i nye søer og vandløb.

Bredbladet dunhammer og svømmende vandaks er arter i nye søer og vandløb.

Publiceret 11 August 2013 14:00