Politikerne har bevilget en halv million kroner til aktiviteter, der øger sundheden på børn- og ungeområdet.

Politikerne har bevilget en halv million kroner til aktiviteter, der øger sundheden på børn- og ungeområdet.

Udeskole – let bagdelen, lær bedre og bliv sundere

Politikerne har bevilget en halv million kroner til aktiviteter, der øger sundheden på børn- og ungeområdet

Udeskoler er godt på vej til at blive en ny trend i de danske folkeskoler - og sådan er det også i Varde Kommune. Her har politikerne bevilget en halv million kroner til skoler og institutioner for at løfte de aktiviteter, der øger sundheden på børn- og ungeområdet, og vejen kan meget vel være, at klasseværelserne bliver lagt øde – i hvert fald noget af tiden.
"At lave udeskole betyder, at undervisningen bliver rykket ud af klasseværelserne – men ikke blot ud i naturen. Den kommer også til at foregå hos eksempelvis lokale virksomheder, i kulturlandskabet og andre steder – men den er stadig lige så faglig og målrettet som den undervisning, der foregår i klasselokalerne," fortæller Kathrine Biltoft Hansen fra Social og Sundhed i Varde Kommune.
"Selvfølgelig er der også sammenhæng mellem undervisningen ”ude” og undervisningen ”inde”, men den ekstra ”gevinst” er, at børnene bliver sundere, aktivitetsniveauet bliver højere og de sociale relationer bliver bedre. Samtidig viser undersøgelser, at stress-niveauet ved udeskole-undervisning er lavere end ved den traditionelle klasseundervisning," fortsætter Kathrine Biltoft Hansen.
Hun fortæller videre, at der blandt skoler og institutioner i Varde Kommune er en voksende interesse for udeskoler. Kommunens skoleledere har taget godt imod ideen, der også vil give pædagoger og lærere nye værktøjer og muligheder i hverdagen.

Bedre forståelse

At gøre udeskole til en del af undervisningen giver flere gevinster, mener lederen af NaturKulturVarde, Xenia Salomonsen.
"En nuanceret undervisningsform, hvor en del af undervisningen foregår udenfor klassen, kan give børnene en bedre forståelse for, hvad det, de lærere, kan bruges til. Børnene får kontakt til mennesker, ligesom de både får og bruger viden på en anden måde, end når de er i et klasselokale. Det er nemmere at lære og forstå når hele kroppen er med," siger hun.
Xenia Salomonsen kan også fortælle, at udeskole er prioriteret mange steder i landet, men også, at det ofte er et tiltag, der bliver båret frem af ildsjæle.
"Derfor bliver Varde Kommunes initiativ også bemærket udenfor kommunegrænsen. De signaler, der kommer fra regeringen fortæller, at det er en undervisningsform, der bliver mødt med interesse. Undervisningsministeren er meget positiv overfor ideen, og miljøministeren har udeskole med som et af indsatsområderne i arbejde med en ny national friluftspolitik," lyder det fra Xenia Salomonsen.

Fordele ved Udeskole

Giver børn direkte erfaringer med friluftsliv, gode bevægelsesvaner og dermed mulighed for selv at holde deres krop og sind sundt og stærkt resten af livet.
Giver børn mange muligheder for at folde sig ud og få sejre i klassens sociale liv. Det giver flere venskaber - og mindre mobning.
Udforskning af naturen og skolens nære omgivelser er aldrig en afgrænset opgave. Eleverne kan blive ved at grave dybere, og svar kan søges på mange planer. Ved at bruge naturen som læringsrum får man en enkel og dynamisk differentiering af undervisningen, som udfordrer både de stærke og de svage elever.
Give børn bedre kendskab til natur og kultur der, hvor de bor – og dermed flere muligheder for at folde sig ud og bedre forankring i deres lokalområde.

Publiceret 11 August 2013 10:00