Et sammenhængende Sundhedsvæsen

Jeg finder det særdeles vigtigt, at vi også politisk fremadrettet har repræsentanter siddende i Regionsrådet fra Haderslev Kommune.  Derfor stiller jeg op til Regionsrådet den 19. november.                                                                         
Et af de områder som interesserer mig meget er sundhedsområdet og især Psykiatriområdet.  Vi ved at de kommende år vil bringe udfordringer på psykiatriområdet. Jeg vil arbejde for et effektivt sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i hvad der er bedst for patienterne. Det er meget vigtigt, at der stilles krav om et effektivt samarbejde og sammenhæng mellem sundhedsindsatsen på tværs af sektorer. Jeg vil gerne være med til at udbygge det positive samarbejde der har været mellem Regionen og Haderslev Kommune omkring de kommende sundhedscentre  og  Det Nære Sundhedsvæsen.  Sundhedscentret i Haderslev har vækket min opmærksomhed, idet der her er et samarbejde mellem Regionen og Kommunen især omkring sundhed, arbejdsmarked og psykiatri. Denne kobling er meget nytænkende   og  gennem godt samarbejde  vil der forhåbentlig kunne skabes et sammenhængende forløb til gavn for borgere med psykiske lidelser.  
 

Publiceret 11 August 2013 09:47