Formand for Team HK Køge, Poul Henning Vive. (Foto. JCJ).

Formand for Team HK Køge, Poul Henning Vive. (Foto. JCJ).

Idrættens faciliteter i Køge trænger til et ordentligt løft

Af
Per Møller

KØGE PARK: Den ambitiøse håndboldklub Team HK Køge melder sig nu i rækken af lokale idrætsklubber, der ønsker bedre faciliteter at drive klubben under end det, som klubben råder over i dag. Og derfor meget gerne – som mange andre idrætsgrene i kommunen - ser projektet Køge Park sat i gang og ført ud i livet.
- Et af de væsentligste punkter vi har at slås med er, at vi lever som en nomadeklub. Vi træner i dag 5 forskellige steder, og det giver nogle udfordringer for vores frivillige med at have materialer med rundt, De har ikke et fast sted hvor de kan opbevare bolde o.s.v., da de er i den ene hal den ene dag og i en anden hal næste gang. Det stiller også store krav til planlægning af træningstider og til klubbens trænere og ledere, der specielt i ungdomsafdelingen er meget afhængige af, at der er kørselsmuligheder for medlemmerne så de kan komme til og fra træning når denne foregår udenfor Køgehallens rammer. Men det er uholdbart i længden. På den måde får vi aldrig etableret et klubliv, som er så vigtigt for kulturen i en idrætsklub. At medlemmerne kan samles og mødes i et klublokale og drøfte fælles interesser på tværs af årgange, siger Team HK Køges formand Poul Henning Vive.
- At vi ikke har noget vi kan kalde ”vores eget ” betyder også at vi har kæmpemæssige udfordringer med hensyn til at udvikle klubben. Vi tæller i dag lidt over 300 medlemmer, og med den positive udvikling der er i gang på det sportslige område – hvor vores bedste herrehold i 2. Division gerne skulle gå hen og blive et rigtigt ”lokomotiv” for klubben og om føje år for alvor sætte klubben og byen Køge på håndboldlandkortet kan medlemstallet forventes at stige. Samt at vi i dag har et damehold som tæller ca. 25 damer som også er på vej op gennem rækkerne så vi inden så længe har både et dame og herrehold med i de bedste rækker. Vi kan fastholde de unge i klubben da vi også kan tilbyde dem at spille håndbold på topniveau.
- Men for at de kan lade sig gøre skal vi hele tiden forsøge at øge antallet af sponsorer, men hvad kan vi give dem i dag? Vi har ikke et mødelokale hvor vi kan samle dem til jævnlige sponsorarrangementer og aktiviteter før hver hjemmekamp. Vi er stærkt afhængige af, at vores sponsorer, om man kan sige det, giver med hjertet og ikke stiller så store krav til hvad de får igen. Skal vi forvente en forsat opbakning er vi bare nød til at ændre på dette. Det ville jo være utroligt dejligt hvis man kunne sige tak for deres opbakning med nogle ordentlige mødefaciliteter og der give dem nogle oplevelser. Og her kommer vi også ind på tilskuerforholdene. Bedre tilskuerfaciliteter vil øge interessen for kampene – og med flere tilskuere, bedre stemning og sjovere at spille håndbold i Køge. Og flere tilskuere vil ligeledes give vores sponsorer en større synlighed, siger Poul Henning Vive videre.

Træning på optimale tidspunkter

At skulle dele træningen op på fem forskellige steder giver også en udfordring i at finde de helt optimale træningstider til holdene. Specielt ungdomsholdene. Her er det vigtigt at koordinere træningstiderne så de ikke starter for tidligt, da trænerne skal være der, og ikke for sent, da der jo også er lektier der skal læses. Og frem for alt skal der være god plads til hvert enkelt hold, så man får kvalitet ind i træningen så de unge mennesker ikke mister interessen fordi der bliver for store pauser under træning på grund af pladsmangel.
- Der skal være plads til at udføre både taktiske øvelser og tekniske øvelser o.s.v. Vi skal fastholde de unge mennesker i idrætten så de får en god og sund fritid. Og vi må ikke miste bredden – uden den ingen elite. Og uden elite ingen bredde. Det hænger uløseligt sammen. Og det gælder indenfor alle idrætsgrene, siger Poul Henning Vive.
Team HK Køge, der har ”hovedsæde” i Køgehallerne, er ude af stand til at tilbyde de ældste ungdomsårgange og seniorerne mulighed for at træne i hal 2 – den såkaldte ”nye” Køgehal, da der ikke må bruges harpiks i den hal. Det er således den gamle hal, der må lægge rammer til 90 procent af klubbens hold der har trænings- og kamptider i Køgehallerne.
Team HK Køge har også en drøm om at markedsføre sig som en håndboldklub der gør en større indsats for unge med anden etnisk baggrund.
- Men vi kan ikke rumme en større tilgang hvis der stadig skal være den føromtalte kvalitet i træningen, og de unge skal føle de bliver udfordret, siger Vive.

Køgehallerne ved Køge Stadion har ikke faciliteter der lever op til nutidens krav. (Arkivfoto: JCJ).

Køgehallerne ved Køge Stadion har ikke faciliteter der lever op til nutidens krav. (Arkivfoto: JCJ).

Nye faciliteter kan løfte Køge-området

Som nævnt tidligere vil nye og tidssvarende faciliteter give Køges idrætsliv et megaløft. Og med den store udvikling som Køge området oplever i disse år med det nye supersygehus, Campus Køge, udvidelse af Transportcentret, Køge Kyst m.m. så skal kommunen også have gode tilbud til de mange mennesker der må forventes at ville bosætte sig i området de kommende år.
- Vi skulle jo gerne derhen, hvor de mange mennesker, der skal besætte de kommende nye arbejdspladser i kommunen kan se det fornuftige i også at bosætte sig i her. De skal føle at det er her det sker. Her er godt at være. Her får vores børn og unge nogle gode oplevelser. Føler de ikke det, jamen så overvejer de ganske enkelt bare at arbejde i Køge og bosætte sig i omkringliggende kommuner som Roskilde, Solrød, Ringsted og Stevns, hvor tilbudene måske bedre matcher deres behov. Ikke alene går vore lokale foreninger og sportsklubber glip af en række potentielle medlemmer – kommunen går jo også glip af en masse gode skattekroner, slutter Poul Henning Vive.

Køgehallerne. (Arkivfoto: JCJ).

Køgehallerne. (Arkivfoto: JCJ).

Publiceret 22 August 2013 17:15