Aktivitetsniveauet i Varde Sommerland er stigende i takt med at området renoveres.

Aktivitetsniveauet i Varde Sommerland er stigende i takt med at området renoveres.

Økonomisk indsprøjtning til Varde Sommerland

Hidtil har der ikke været afsat penge til udvikling, drift og vedligeholdelse. Det bliver der nu

Af
Kim Schou

Kultur- og Fritidsudvalget i Varde Kommune har stået i lidt af et dilemma. På den ene side vil udvalget gerne være med til at skabe aktivitet og udvikling i det gamle Varde Sommerland. På den anden side har udvalget ikke haft så meget som en krone, at gøre det for.
"I 2011 afsatte vi 80.000 kroner. De kunne så bruges i 2012 – men dermed var det også slut. Der har ikke været afsat midler siden, og med nul kroner på budgettet er både drift, vedligeholdelse og udvikling en umulighed," fastslår udvalgets formand, Lisbet Rosendahl, V.
Men det råder udvalget nu selv bod på.
Ud af de midler, udvalget selv kan disponere over, er det besluttet at afsætte 120.000 kroner årligt – fra i år og fremefter.


Stigende aktivitet

"Vi mærker jo tydeligt, at aktivitetsniveauet i området er stigende. Det betyder også, at der skal bruges nogle penge, og da de 80.000 kroner, vi afsatte til 2012, ikke helt slog til, har vi altså fastsat et årligt beløb på 120.000 kroner," fortsætter Lisbet Rosendahl.
Udvalgsformanden lægger desuden vægt på, at Varde Sommerland stort set ligger klos op ad Varde by, og dermed en er en af de grønne ”oaser”, der indbyder til såvel rekreative oplevelser som fysisk aktivitet for borgerne.
"Desuden mærker vi en stor interesse fra både frivillige foreninger og organisationer samt det lokale erhvervsliv for at være med til at skabe liv og aktivitet i området. Den interesse er det engagement er naturligvis med til at understrege behovet for et budget, der kan håndtere de udgifter, der dukker op undervejs," slutter Lisbet Rosendahl.

Publiceret 28 August 2013 09:00