Stationsområdet i Køge - set fra Jernbanegade. (Arkivfoto: JCJ).

Stationsområdet i Køge - set fra Jernbanegade. (Arkivfoto: JCJ).

Arkæologiske forundersøgelser i Stationsområdet

KØGE KYST: Der bliver boret og gravet i Stationsområdet I den kommende tid, når Museum Sydøstdanmark gennemfører en række arkæologiske forundersøgelser for Køge Kyst.
Det sker som led i forberedelserne til TK Developments byggeri af bl.a. butikker og boliger i den centrale del af Stationsområdet.
Forundersøgelserne starter i dag, onsdag den 28. august og vil vare nogle måneder frem. Den præcise tidsplan vil afhænge af, hvilke resultater forundersøgelserne giver undervejs.
Søgegrøfter, boringer og prøvehuller i undergrunden indgår i forundersøgelserne, som i perioden vil medføre midlertidig afspærring af vejarealer og omlægninger af trafikken, men trafikken vil kunne opretholdes gennem Stationsområdet, mens forundersøgelserne står på.
Ligeledes vil der ske midlertidige flytninger af busstoppesteder, som vil fremgå af skiltning på stedet. Forundersøgelserne tager afsæt i en arkæologisk screening, der er udført af Museum Sydøstdanmark.
Formålet med forundersøgelserne er at givet et mere præcist billede af de arkæologiske forhold i Stationsområdet, hvor arkæologer skal fastslå placeringen af fortidsminder og omfanget af eventuelle arkæologiske udgravninger.
Egentlige arkæologiske udgravninger vil i givet fald blive planlagt på baggrund af forundersøgelserne og skal koordineres med det kommende byggeri i Stationsområdet.
pm

Bebyggelsesplan Køge Kyst (Ill. Køge Kyst).

Bebyggelsesplan Køge Kyst (Ill. Køge Kyst).

Publiceret 28 August 2013 06:00