Børnene i 0. klasserne på Sønder Otting Skole får masser af motion.

Børnene i 0. klasserne på Sønder Otting Skole får masser af motion.

Børn i bevægelse

Sønder Otting Skoles 0.-klasser har bevægelse, leg og læring udendørs dagligt

0.-klasserne på Sønder Otting skole tager forskud på den nye skolereform, som træder i kraft efter sommerferien 2014.
"Vi har sat bevægelse, leg og natur på skemaet fra kl. 10.45 til 11.45 dagligt," fortæller Dorrit Falk fra '0. Klasseteamet på Sønder Otting Skole, som fortsætter:
"Alle tre 0.-klasser går i samlet flok ud på skolens dejlige ude-areal, Thors Have (ved Odinsbanen). Her lærer børnene hinanden at kende på tværs af årgangen, bevæger sig og får frisk luft.
I skoven, som ligger på langs af området mod vest, kravler og klatrer børnene og lærer naturen at kende, mens motorikken bliver udfordret."
"Rutsjebane og legeredskaber på området bliver også flittigt brugt og de små ben får løbet nogle omgange på græsplænerne i området. Der er lidt for enhver smag – bl.a. er der også indkøbt forskellige beskæftigelsesmaterialer til boldspil og bevægelse – herudover er det planen, at vi i perioder tilbyder forskellige andre aktiviteter på tværs f.eks. ansigtsmaling og trylledej – alle aktiviteter foregår udendørs," fortæller hun.

Publiceret 28 August 2013 11:00