Medlemmerne af Sønderborg byråd har mandag og tirsdag været samlet til budgetseminar på Hovborg Kro.

Medlemmerne af Sønderborg byråd har mandag og tirsdag været samlet til budgetseminar på Hovborg Kro.

Budgetseminar gav overblik

Medlemmerne af Sønderborg byråd har mandag og tirsdag været samlet til budgetseminar på Hovborg Kro. Her har de fået en grundig gennemgang af den økonomiske status og af de analyser, der blev bestilt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 i oktober sidste år.
På budgetseminaret fremlagde borgmester Aase Nyegaard et forslag til budget for 2014 og efterfølgende år. Byrådsmedlemmerne fik mulighed for at se nærmere på de ønsker, der er kommet fra de politiske udvalg til både drift og anlæg i de kommende år. Ønskerne er opdelt i KAN og SKAL ønsker, hvor SKAL forslagene, er krav, der er svære at komme uden om. Det kan skyldes regelændringer og lovkrav.
Byrådet har nu fået et overblik over kommunens økonomiske situation, og de ønsker der foreligger til budgettet for 2014. Hermed er de blevet klædt på til de kommende budgetforhandlinger. De kender således udgangspunktet og rammerne for kommunens økonomi.
Det forlyder, at seminaret er forløbet i en god og positiv ånd, der lover godt for det kommende forhandlingsforløb.
Byrådet drøfter forslag til budget for 2014 på byrådsmødet den 11. september, og det skal endeligt vedtages på byrådsmødet den 9. oktober.

Publiceret 28 August 2013 08:00