(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Forslag til vindmølle-lokalplan i høring

VINDMØLLER: Køge Byråd sender nu et forslag til lokalplan i offentlig høring, som gør det muligt at opstille fire store vindmøller på de kommende dækmoler omkring Køge havn.
Samtidig sender Byrådet også forslag til kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse for vindmøllerne i offentlig høring.
Vindmøllerne vil kunne generere strøm og bidrage til en grønnere Køge Kommune ved at nedbringe CO2-udslippet. Vindmøllerne vil i givet fald blive mellem 80 og 150 meter høje, og derfor er det et krav, at der skal laves en VVM-redegørelse, som undersøger, hvordan vindmøllerne kan påvirke det omkringliggende miljø – så det sikres, at vindmøllerne ikke er til gene.
Resultaterne fra VVM-redegørelsen viser, at der vil være en visuel påvirkning i form af vindmøllernes højde og rotation. Dog vil de omkringliggende boliger, ifølge redegørelsen, ikke belastes af støj eller generende skygger, der begge holder sig under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Lokalplanen, kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen er i offentlig høring i 8 uger. Efter høringsperioden tager Byrådet stilling til det videre forløb for vindmølleprojektet.
pm

Publiceret 28 August 2013 14:00