(Colourbox).

(Colourbox).

Fortsat god balance i kommunens økonomi

KØGE: Årets 3. Økonomiske Redegørelse viser, at udgifterne fortsat holder sig inden for de afsatte budgetrammer, og at der samlet set er en god balance i Køge kommunes økonomi.
Fratrukket en forventet tidsforskydning i indtægterne på jordforsyningsområdet fra 2013 til efterfølgende år, styrkes kommunens kassebeholdning i 2013 samlet set med 5,7 mio. kr. som følge af den 3. Økonomiske Redegørelse.
Den 3. Økonomiske Redegørelse er lavet på baggrund af udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2013 ved udgangen af juni måned.
pm

null

Publiceret 28 August 2013 10:00