Køge kommune har afsat 4 millioner kroner til en cykelsti langs Billesborgvej fra Strandvejen til Egøje. (Arkivfoto: JCJ).

Køge kommune har afsat 4 millioner kroner til en cykelsti langs Billesborgvej fra Strandvejen til Egøje. (Arkivfoto: JCJ).

Mere tryghed i trafikken i Køge

Færdselssikkerhed for 6 mio. kr.

TRAFIKSIKKERHED: Byrådet har nu godkendt Trafik – og miljøplanen 2013, og det er startskuddet for en masse nye projekter, der skal gøre det mere trygt at færdes i trafikken rundt omkring i Køge Kommune.
I alt skal der bruges 6 mio. kr. på trafik- og tryghedsprojekter i 2013. Det største beløb – 4 mio. kr. – blev allerede i april sat af til en længe ventet cykelsti langs Billesborgvej.
Der har været stor efterspørgsel på cykelstien, der strækker sig fra Strandvejen til Egøje. Vejen er meget trafikeret og bliver brugt af cyklister, fodgængere og motionister - og fungerer endda som skolevej. Derfor er Byrådet også enig i, at cykelstien skal laves og pengene er altså blevet afsat til projektet.
Herudover har Byrådet nu prioriteret de sidste 2 mio. kr. til syv nye trafiksikkerheds- og tryghedsprojekter, som alle skal udføres i år. Prioriteringen er udarbejdet ud fra en række analyser, en større skolevejsundersøgelse og henvendelser fra kommunens borgere.
Projekterne prioriteres på den måde ud fra en risikovurdering, som skal skabe mest mulig trafiksikkerhed og tryghed for pengene.
Projekterne er følgende:
• Vordingborgvej: Lokal Hastighedsnedsættelse.
• Præstevænget/Kirkevej: Etablering af sikret stikrydsning.
• Stensbjergvej ved Norsvej og Tigervej: Dynamisk Hastighedsnedsættelse.
• Langelandsvej ved Valdemarsvej: Indsnævring af kørebane og evt. cykelbane.
• Ejbyvej, omkring Ejby: Opsætning af ”Din fart” visere.
• Gammerød (Magleskovvej): Hastighedsdæmpende foranstaltninger.
• Elmevej (Herfølge): Hastighedsdæmpende foranstaltninger.
pm

Publiceret 28 August 2013 12:00