Det nye Køge Sygehus - et af de mange nye udviklibgsprojekter der er med i den nye kommuneplan for Køge kommune. (Ill.: C.F. Møller, Alectia og Rambøll).

Det nye Køge Sygehus - et af de mange nye udviklibgsprojekter der er med i den nye kommuneplan for Køge kommune. (Ill.: C.F. Møller, Alectia og Rambøll).

Ny kommuneplan på vej i Køge

UDVIKLING: Universitetssygehus, jernbane, campus og ny bydel ved Køge Havn.
Udviklingen går stærkt i Køge Kommune, men det er ikke tilfældigt, hvor der graves og bygges nyt.
De store linjer for udviklingen bliver lagt i Kommuneplanen, som fornyes hvert fjerde år – og Byrådet er nu ved at forberede den næste Kommuneplan, der skal træde i kraft ved årsskiftet.
- Kommuneplanen er den overordnede ramme for, hvad der kan lade sig gøre i kommunen, og det er også her, Byrådet viser, hvilke muligheder vi ser i de forskellige by- og landområder i Køge Kommune.  I forslaget til ny kommuneplan lægger vi f.eks. op til, at der skal laves byudvikling i Køge Nord, Hastrup Øst, Herfølge Vest og Borup Vest, siger borgmester Marie Stærke (A).
Byrådet har sendt forslaget til Kommuneplan i offentlig høring frem til mandag den 28. oktober.
Onsdag den 2. oktober holder Byrådet et borgermøde på Køge Rådhus om kommuneplanforslaget.
- Jeg håber, at mange vil læse forslaget til ny kommuneplan og deltage i debatten om den.  Det gælder den fysiske indretning af fremtidens Køge. Når høringsperioden er slut, gennemgår vi de indkomne forslag og ideer, og jeg forventer, at Byrådet kan vedtage den endelige Kommuneplan for 2013 inden nytår, siger Stærke.
pm

Publiceret 28 August 2013 17:15