- Dét, vi ser nu, er resultatet af en stram og ansvarlig økonomiske linje, som et enigt Byråd lagde fra starten af denne byrådsperiode, siger borgmester Marie Stærke.

- Dét, vi ser nu, er resultatet af en stram og ansvarlig økonomiske linje, som et enigt Byråd lagde fra starten af denne byrådsperiode, siger borgmester Marie Stærke.

Positive takter for Budget 2014-17 i Køge kommune

ØKONOMI: Køge Kommune har for første gang i mange år udsigt til balance mellem de kommunale indtægter og udgifter de næste fire år – og det på trods af, at der stadig er pres på den offentlige sektor.
Det viser Økonomiudvalgets forslag til den overordnede ramme for budget 2014-2017, som Køge Byråd nu har sendt videre til 2. behandling.
Budgetforslaget viser et overskud på 33 mio. kr. i 2014, 7 mio. kr. i 2015, 6 mio. kr. i 2016 og 18 mio. kr. i 2017. Med andre ord er der over alle årene et overskud på 65 mio. kr. – samt en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på 235 mio. kr. i 2017.
- Dét, vi ser nu, er resultatet af en stram og ansvarlig økonomiske linje, som et enigt Byråd lagde fra starten af denne byrådsperiode. Det har været en barsk og mærkbar omgang at få genoprettet kommunens økonomi, men nu er vi lykkedes så langt, at der igen er en positiv bundlinje i vores budgetforslag. Det er et rigtig godt udgangspunkt for vores videre drøftelser af, hvordan det endelige budget skal se ud, siger borgmester Marie Stærke (A).
Køge Kommunes samlede indtægter udgør i 2014 3,5 mia. kr. Indtægterne er i 2014 baseret på de statsgaranterede tal for tilskud, udligning og skatter, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Skattesatserne er uændrede i forhold til 2013:
* Udskrivningsprocent for indkomstskat på 24,9 %.
* Grundskyldspromillen på 21,038 promille.
* Grundskyldspromillen for produktionsjord 6,238 promille.
* Dækningsafgiften af offentlige ejendommes forskelsværdier 8,75 promille.
* Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 10,519 promille.
* Kirkeskat 0,87 %.
I 2014 udgør Køge Kommunes samlede driftsbudget 3,4 mia. kr. Servicerammen udgør 2,4 mia. kr. (71 %), og uden for servicerammen ligger 975 mio. kr. (29 %) som omfatter indkomstoverførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger. Det samlede resultat af den ordinære driftsvirksomhed er positivt i alle år.
Budgetforslaget indeholder en bruttoanlægsramme på 189 mio. kr. i 2014, der falder til 187 mio. kr. i 2015, 188 mio. kr. i 2016 og 131 mio. kr. i 2017. Anlægsrammen anvendes til lovpligtige og nødvendige serviceanlæg samt genopretning og vedligeholdelse.
Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af Budget 2014-17 sker 1. oktober 2013.
pm

Publiceret 28 August 2013 08:30