Skitse til Køge Park. (Arkitekterne Køge A/S).

Skitse til Køge Park. (Arkitekterne Køge A/S).

Stadion-sag genoptages senere på året

KØGE PARK: Skal Køge have et nyt, moderne stadion, Køge Park, med over 10.000 siddepladser?
Forvaltningen har nu lagt de kommunale beregninger frem, som skal ligge til grund for en senere beslutning om at gå videre i projektet.
Køge Kommune hyrede sidste år en ekstern konsulent til at undersøge mulighederne for at finde investorer og partnere til projektet, og anbefalingen herfra er, at Kommunen skal indgå et offentlig-privat partnerskab omkring Køge Park.
Et offentligt-privat partnerskab vil i praksis betyde, at private investorer står for alle anlægsudgifter, mens Køge Kommune i første omgang skal leje sig ind i fx halfaciliteter. Den samlede anlægssum i forslaget er ca. 600 mio. kr.
Køge Kommune har efterfølgende beregnet, at Køge Park vil, som beskrevet i forslaget, give kommunen merudgifter på mellem 13 og 15 mio. kr. årligt. 
Ved et offentligt-privat partnerskab (OPP) skal Kommunen desuden deponere et beløb i Statens OPP-pulje svarende til, hvad det ville koste kommunen at bygge selv – i dette tilfælde mellem 100 og 280 mio. kr. Køge Kommune har søgt om deponeringsfritagelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet og venter at få svar på ansøgningen i september eller oktober, herunder hvor meget grundsalg kan forventes at finansiere dette.
Næste skridt er derfor, at Økonomiudvalget tager Køge Park-sagen op igen, når der er kommet svar på ansøgningen om deponeringsfritagelse. Derefter vil Byrådet tage stilling til det nye stadion og den videre proces.
pm

null

Publiceret 28 August 2013 09:45